Η έννοια της συμφωνίας περί απονομής διεθνούς δικαιοδοσίας πρέπει να ερμηνεύεται ως αυτοτελής, η δε αρχή της αυτονομίας της βουλήσεως, επί της οποίας ερείδεται το άρθρο 23 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 44/2001 πρέπει να τυγχάνει πλήρους εφαρμογής - Επί διαδοχής αλλεπάλληλων συμβάσεων περί μεταβίβασης κυριότητας συναφθεισών μεταξύ μερών εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχέση διαδοχής μεταξύ του αρχικού αγοραστή και του μεταγοραστή δεν ερμηνεύεται ως μεταβίβαση μιας και μόνο συμβάσεως ούτε και του συνόλου των προβλεπομένων από αυτή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση, ουδείς υφίσταται συμβατικός δεσμός μεταξύ του κατασκευαστή προϊόντος και του τρίτου μεταγοραστή και η ρήτρα παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας που συνομολογήθηκε μεταξύ του κατασκευαστή προϊόντος και του αγοραστή δεν παράγει τα αποτελέσματά της έναντι του τρίτου μεταγοραστή του προϊόντος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 44/2001, εκτός αν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω τρίτος έδωσε όντως τη συγκατάθεσή του σε σχέση με τη ρήτρα υπό τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. ΔΕΕ Υπόθ. C-543/2010, απόφαση της 7.2.2013(Παρατηρήσεις: Νικόλαος Κ. Μαθιόπουλος)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2013, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Refcomp SpA κατά Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA Η έννοια της συμφωνίας περί απονομής διεθνούς δικαιοδοσίας πρέπει να ερμηνεύεται ως αυτοτελής, η δε αρχή της αυτονομίας της βουλήσεως, επί της οποίας ερείδεται το άρθρο 23 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 44/2001 πρέπει να τυγχάνει πλήρους εφαρμογής. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 44/2001 περιορίζεται στις περιπτώσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη «συμφώνησαν» επί του δικαστηρίου. Επομένως το υποστατό της συμφωνίας των ενδιαφερομένων αποτελεί έναν από τους στόχους. Εξ΄ αυτού έπεται ότι η περιλαμβανόμενη σε σύμβαση ρήτρα περί απονομής διεθνούς δικαιοδοσίας δεν δύναται καταρχήν να παράγει τα αποτελέσματά της παρά μόνον στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τα οποία συνήνεσαν επ’ αυτού συνάπτοντας την ανωτέρω σύμβαση. Για να μπορεί η εν λόγω ρήτρα να αντιταχθεί σε τρίτον απαιτείται καταρχήν η επ’ αυτού συναίνεσή του. Επί διαδοχής αλλεπάλληλων συμβάσεων περί μεταβίβασης κυριότητας συναφθεισών μεταξύ μερών εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχέση διαδοχής μεταξύ του αρχικού αγοραστή και του μεταγοραστή δεν ερμηνεύεται ως μεταβίβαση μιας και μόνο συμβάσεως ούτε και του συνόλου των προβλεπομένων από αυτή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση, ουδείς υφίσταται συμβατικός...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.