Σύμβαση ναυπήγησης πλοίου μεταξύ πλοιοκτήτριας εταιρείας και ναυπηγού - Για την παραγγελία των υλικών που απαιτούνται για τη ναυπήγηση ο ναυπηγός ενεργεί, εν προκειμένω, ως εργολάβος και όχι ως αντιπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, έστω και αν τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα της πλοιοκτήτριας και συνεπώς η τελευταία δεν υποχρεούται να εξοφλήσει το τίμημα των πετρελαιοειδών που ο ναυπηγός αγόρασε από τρίτο προμηθευτή για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πλοίου. ΜΠρΠειρ 5676/2012(Παρατηρήσεις: Μαρία-Αγγελική Βλάχου)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Β. Μαλάμος Δικηγόροι: Δ. Βραχάτης, Χ. Τιμαγένης Σύμβαση ναυπήγησης - Εργολάβος - Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα. Σύμβαση ναυπήγησης πλοίου μεταξύ πλοιοκτήτριας εταιρείας και ναυπηγού. Για την παραγγελία των υλικών που απαιτούνται για τη ναυπήγηση ο ναυπηγός ενεργεί, εν προκειμένω, ως εργολάβος και όχι ως αντιπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, έστω και αν τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα της πλοιοκτήτριας και συνεπώς η τελευταία δεν υποχρεούται να εξοφλήσει το τίμημα των πετρελαιοειδών που ο ναυπηγός αγόρασε από τρίτο προμηθευτή για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πλοίου. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 211 - 212 του ΑΚ προκύπτει ότι επί αγωγής εκ συμβάσεως καταρτισθείσης με τον αντιπρόσωπο και στρεφόμενης κατά του αντιπροσωπευομένου απαιτείται για το ορισμένο κατά νομική βασιμότητα της αγωγής ως προς την παθητική, νομιμοποίηση του εναγομένου, να επικαλεσθεί ο ενάγων και σε περίπτωση αμφισβητήσεως να αποδείξει, εκτός των άλλων και ότι ο αντισυμβληθείς με αυτόν ως αντιπρόσωπος του εναγομένου είχε επιχειρήσει τη σύμβαση επ’ ονόματι εκείνου και είχε καταστήσει ρητά γνωστό στον ενάγοντα ότι η εκ της συμβάσεως ενέργεια θα παραχθεί όχι γι’ αυτόν αλλά για τον αντιπροσωπευόμενο εναγόμενο ή ότι αυτό (το ότι δηλαδή είχε καταστήσει φανερό στον ενάγοντα ότι η εκ της συμβάσεως ενέργεια θα παραχθεί όχι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.