Τροχαίο ατύχημα - Προϋποθέσεις αποζημίωσης ηθικής βλάβης - Φορέας αυτής ευρισκόμενος σε κώμα - Αναπηρία ή παραμόρφωση - Η πρόσθετη κατ’ άρθρο 931 αποζημίωση επιδικάζεται εάν η αναπηρία ή παραμόρφωση επηρεάζουν δυσμενώς την επαγγελματική κοινωνική εξέλιξη του προσώπου - Επιμερισμός της υποχρεώσεως προς αποζημίωση. ΕφΠειρ 102/2011(Παρατηρήσεις: Θεμιστοκλής Μερσίνης)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Ξηρουχάκης Εισηγητής: Α. Θεοφάνης Δικηγόροι: Σ. Κουλοχέρης, Θ. Μαζαράκη, Ε. Τσιτσιπή-Μισαηλίδη, Α. Κωτσάκη, Δ. Σκληρής Τροχαίο ατύχημα - Ηθική βλάβη. Τροχαίο ατύχημα. Αδικοπραξία Προϋποθέσεις αποζημίωσης ηθικής βλάβης. Φορέας αυτής ευρισκόμενος σε κώμα. Αναπηρία ή παραμόρφωση. Η πρόσθετη κατ’ άρθρο 931 αποζημίωση επιδικάζεται εάν η αναπηρία ή παραμόρφωση επηρεάζουν δυσμενώς την επαγγελματική κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. Επιμερισμός της υποχρεώσεως προς αποζημίωση. [...] Οι ενάγοντες (Π. Κ., Ε. Κ. και Μ. Κ.) στην από ... αγωγή τους ισχυρίστηκαν ότι, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, που έλαβε χώρα στον τόπο, κατά τον χρόνο και υπό τις εκτιθέμενες συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά ο πρώτος από αυτούς περιελθών σε κατάσταση άγρυπνου κώματος. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφασή του έκρινε εν μέρει νόμιμη την ως άνω έχουσα αγωγή ως προς την ερειδόμενη στο άρθρο 931 ΑΚ βάση της και, αφού έκανε δεκτή ως νόμιμη και μερικά ουσιαστικά βάσιμη ένσταση των εναγομένων από το άρθρο 300 ΑΚ, υποχρέωσε τους εναγόμενους να καταβάλουν εις ολόκληρον στον πρώτο ενάγοντα ποσό €... νομιμοτόκως αναγνώρισε δε την υποχρέωση αυτών να του καταβάλουν νομιμοτόκως ποσό €. Κατά της ως άνω κρινάσης αποφάσεως παραπονούνται με τις εφέσεις τους οι διάδικοι (ενάγοντες και εναγόμενοι) αποδίδοντάς της κακή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.