Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά 5321/2007

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης - προϋποθέσεις - έννοια σκοπού βλάβης του δανειστή, γνώσης του τρίτου και έλλειψης υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη. Προϋποθέσεις για τη διάρρηξη απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας είναι: α) απαλλοτριωτική πράξη του οφειλέτη, β) η πράξη να έγινε από τον οφειλέτη με σκοπό βλάβης των δανειστών του, γ) γνώση του τρίτου υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση και δ) η υπολοιπόμενη μετά την απαλλοτρίωση περιουσία να μην επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών. Ερμηνεία προϋποθέσεων: Γνώση - Απαιτείται θετική γνώση και δεν αρκεί άγνοια, έστω και από βαριά αμέλεια. Σκοπός βλάβης - Υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι έχει χρέη και ότι με την απαλλοτρίωση η υπόλοιπη περιουσία του δεν θα επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών του. Υπάρχει και όταν άλλος εις ολόκληρον οφειλέτης διαθέτει επαρκή περιουσία για την ικανοποίηση του δανειστή, διότι ο καταδολιευτικός χαρακτήρας κρίνεται από στοιχεία που συντρέχουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του απαλλοτριούντος. Αφερεγγυότητα του οφειλέτη: έλλειψη υπόλοιπης περιουσίας του για την ικανοποίηση των δανειστών, η οποία είναι στοιχείο της βάσης της αγωγής - πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής, κρίνεται δε από την απομένουσα μετά την απαλλοτρίωση εμφανή περιουσία του οφειλέτη και όχι από την αφανή. Έννοια εμφανούς-αφανούς περιουσίας και συσχέτισή της με τη γνώση του τρίτου: δεν υπάρχει γνώση του τρίτου όταν το απαλλοτριούμενο πράγμα είναι ακίνητο και ο τρίτος έχει προ της απαλλοτρίωσης ενεργήσει έλεγχο στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου για την ύπαρξη χρεών του οφειλέτη, εφόσον το χρέος για το οποίο φέρεται πως έγινε η απαλλοτρίωση δεν εμφαίνεται στα βιβλία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τρίτος εξόφλησε ο ίδιος άλλους δανειστές, οι απαιτήσεις των οποίων εμφαίνονταν στα βιβλία.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.