- Λ. Παπαπρίλης, Eπισκόπηση στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 113/2015, Μάρτιος 2015

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Λάζαρος Παπαπρίλης Οικονομολόγος, MSc, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ Στο παρόν έργο καταβάλλεται προσπάθεια να αναλυθούν εκείνες οι πτυχές των ΕΛΠ που πραγματεύονται τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα, αναλύονται το πλαίσιο του λογιστικού τους χειρισμού, καθώς και τα σημεία εκείνα στα οποία εντοπίζονται κρείσσονες διαφορές σε σχέση με όσα γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα στην χώρα μας, όπως είναι η αναπροσαρμογή των παγίων στην εύλογη αξία τους, η δημιουργία αναβαλλόμενης φορολογίας κ.ά. Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Λογιστικός χειρισμός των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων με τον Ν 4308/2014 ΙΙΙ. Η επιμέτρηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία, ως εργαλείο «δημιουργικής λογιστικής» και η αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία ΙV. Αναβαλλόμενη φορολογία Α. Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία και αναβαλλόμενη φορολογία Β. Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αναβαλλόμενη φορολογία V. Επισκόπηση των διαφoρών που εντοπίζονται στον λογιστικό χειρισμό των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων μεταξύ των ελληνικών λογιστικών προτύπων και της ελληνικής νομοθεσίας μέχρι 31/12/2014 Ι. Εισαγωγή Σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, ο Ν 4308/ 2014, ενσωματώνει με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό μας δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του Ν 4093/2012. Ως στόχο του έχει να ενοποιήσει, να συμπληρώσει και να εκσυγχρονίσει τους λογιστικούς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.