Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 111/2015, Ιανουάριος 2015

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αριθμητικό Ευρετήριο Ιανουαρίου 2015

A. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥπΟικ

Πολ. 1260/19.12.2014 (Τρόπος απόδειξης φορολογικής κατοικίας)

61

Πολ. 1259/22.12.2014 (Έμμεσες τεχνικές ελέγχους)

62

ΕγκΥπΟικ ΔΕΛ Δ 1168423/19.12.2014 (Ενδοομιλικές συναλλαγές)

63

Πολ. 1255/11.12.2014 (Εκπρόθεσμες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις)

64

Πολ. 1253/10.12.2014 (Καταβολή ΦΠΑ από τον λήπτη στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα που υλοποιούνται για λογαριασμό του Δημοσίου)

65

Πολ. 1251/5.12.2014 (Φόρος υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας)

68

ΕγκΥπΟικ Δ12Α 1164337/11.12.2014 (Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης)

78

ΕγκΥπΟικ 1158078/28.11.2014 (Αμοιβές που εισπράττουν συμβολαιογράφοι)

79

B. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΕΚΑΠ

ΕγκΥΠΕΚΑΠ Φ.10035/18679/304/12.12.2014 (Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

80

ΕγκΥΠΕΚΑΠ 46755/847/11.12.2014 (Ηλεκτρονική υποβολή των αλλαγών τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας)

82

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Φορολογία (ΣτΕ 4447/2014, ΣτΕ 2776/2014, ΣτΕ 2406/2014, ΣτΕ 2282/2014, ΤρΠλημΚατεριν 196/2014)

52

Ασφαλιστικά (ΣτΕ 4013/2014, ΣτΕ 3036/2014)

54

Εργατικά (ΑΠ 1253/2014, ΑΠ 965/2014, ΑΠ 608/2014)

55

Eταιρική δράση (ΔικΕΕ Υπόθ. C-435/2011, απόφ. της 19.9.2013, ΕφΑθ 3843/2014, ΕφΑθ 2126/2014)

56