- Ν. Σγουρινάκης, Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 102/2014, Μάρτιος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αυτό που πρέπει να πιστώσουμε ως θετικό, στις, κατά γενική ομολογία, συγκεχυμένες διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013, ισχύς από 1.1.2014) είναι η μάλλον εκπεφρασμένη άποψη του νομοθέτη να φορολογηθούν τα νομικά πρόσωπα και οι κάθε είδους νομικές οντότητες (άρθρο 45, σε συνδυασμό με την περ. δ του άρθρου 2 του νέου ΚΦΕ) με τις γενικές διατάξεις φορολογίας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 47, το φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων που πλαισιώνουν την πηγή: «Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα» (άρθρα 21 έως και 29 ΚΦΕ). Συνεπώς, όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οπότε μετά την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών (άρθρο 22 κ.ε. ΚΦΕ), προκύπτει αρχικά το λογιστικό αποτέλεσμα και στη συνέχεια το φορολογητέο, αφού εφαρμοστεί η διαδικασία της φορολογικής αναμόρφωσης (άρθρο 21 ΚΦΕ). Περαιτέρω, το κέρδος (ή η ζημιά) από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με την συνδρομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΠΔ 1123/1980), για κάθε λογιστική χρήση, που εφεξής θα λέγεται φορολογικό έτος, με βάση τον λογαριασμό «80. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ». Ο λογαριασμός αυτός θα συντάσσεται κατά τα γνωστά, οπωσδήποτε δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Ν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.