ΔΕφΑθ 665/2013 τμ. 12ο [Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 97/2013, Οκτώβριος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ - Ανωτέρα βία ΔΕφΑθ 665/2013 τμ. 12ο Η παράβαση της εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ είναι τυπική και η προσαύξηση επιβάλλεται μόλις διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκε μετά τη λήξη της καθορισμένης σχετικής προθεσμίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του υποχρέου εργοδότη (πρβλ. ΣτΕ 105/2011, 162, 746, 956, 1625/2009 κ.ά). Εξαίρεση, όμως, τούτων μπορεί να υπάρξει, εφόσον γίνει επίκληση λόγου ανωτέρας βίας και διαπιστωθεί προσηκόντως το βάσιμο αυτού. Κατά γενική δε αρχή του δικαίου ανωτέρα βία, συνεπαγόμενη την αναστολή των προβλεπομένων από το νόμο ανατρεπτικών προθεσμιών για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, συνιστά κάθε γεγονός απρόβλεπτο που στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με άκρα σύνεση και επιμέλεια και εξαιτίας του οποίου ο ενδιαφερόμενος, τελεί σε πραγματική αδυναμία να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του (πρβλ. ΣτΕ 160, 2546/2008, 239/2003, 1609,2192/2002 κ.ά.). Ενόψει της πολυπλοκότητας των νόμων που διέπουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργοδοτών σε συνδυασμό εν προκειμένω με το μεγάλο κύκλο εργασιών της εκκαλούσας ΑΕ και την ως εκ τούτου απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων με διαφορετικές ειδικότητες και προσωπικά στοιχεία αυτών για την ασφάλισή τους, η κατάρτιση και η αποστολή των ΑΠΔ αποτελεί εξειδικευμένη τεχνικά εργασία και όχι συνήθη τρέχουσα διαδικασία, με αποτέλεσμα η αποδεδειγμένα αιφνίδια ασθένεια της αρμοδίας προς τούτο υπαλλήλου να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.