ΓνωμΝΣΚ 80/2013 Τμ. Β΄ [Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, με σχόλιο Ν. Σγουρινάκη]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 97/2013, Οκτώβριος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον - Φορολογία δωρεάς ΓνωμΝΣΚ 80/2013 Τμ. Β΄ Η μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ προκύπτουσα διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, η οποία αποτυπώνεται λογιστικώς σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων της, αποτελώντας συμπληρωματικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής, δεν μπορεί, καταρχήν, να θεωρηθεί ότι συνιστά υποκείμενη σε φόρο δωρεά, ανεξαρτήτως του θέματος του δωρεοδόχου, δηλαδή είτε της εταιρείας είτε των μετόχων της, στη βάση αυτής καθεαυτής της διάστασης μεταξύ της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και της τιμής διάθεσής της. Τούτο δε, διότι από πλευράς φορολογίας δωρεών, δεν υφίσταται περίπτωση παροχής άνευ ανταλλάγματος, αφού η ανάληψη μετοχών της ΑΕ είτε κατά την ίδρυση είτε μεταγενεστέρως κατά την αύξηση του κεφαλαίου της λαμβάνει χώρα κατ΄ ουσία έναντι ανταλλάγματος (τιμή διάθεσης των μετοχών), το οποίο ορίζεται από αυτή, υποδηλώνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, την αγοραία, άλλως επιχειρηματική, αξία των μετοχών της, που είναι ανεξάρτητη τόσο από την ονομαστική ή την εσωτερική ή οποιαδήποτε άλλη αξία ήθελε τυχόν ορίσει ο νομοθέτης, κυρίως ο φορολογικός, ως ληπτέα υπόψη για άλλους λόγους. Ανεξαρτήτως πάντως τούτου, ενόψει της γενικότητας των διατάξεων για την επιβολή φόρου σε περίπτωση άτυπης δωρεάς και κατά τη σχετική νομολογία, δεν αποκλείεται σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.