- Κ. Ασημακόπουλος, Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης σύμφωνα με τον Ν 2238/1994 και τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 97/2013, Οκτώβριος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανάλυση των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων στη φορολογία εισοδήματος σχετικά με την έννοια του συνδεδεμένου προσώπου διερευνώντας τις συγκεκριμένες περιπτώσεις σύνδεσης που απαριθμούνται στις εν λόγω διατάξεις.Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Δικηγόρος, Adv LLM in International Taxation 1. Η εξέλιξη της έννοιας της συνδεδεμένης επιχείρησης μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις των Ν 4110/2013, 4170/2013 και 4172/2013 Με την ψήφιση και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) (νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) διαφοροποιείται για μία ακόμη φορά ο εννοιολογικός προσδιορισμός της συνδεδεμένης επιχείρησης για σκοπούς επιβολής κανόνων ενδοομιλικής τιμολόγησης. Προ της ψήφισης του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και εντός του 2013, η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης είχε ήδη τροποποιηθεί και με τον νόμο 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17). Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) όπως αντικαταστάθηκε με τον νόμο 4110/2013 είχε την ακόλουθη μορφή: «Ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής της μίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.