- Ν. Σγουρινάκης, Αφορολόγητα αποθεματικά Τέλος εποχής;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 97/2013, Οκτώβριος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμφωνα με το άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος), παρ. 11, του νέου πλέον, από 1.1.2014, ΚΦΕ (Ν 4172/2013), τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων, (δηλαδή, των κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών, των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, αστικών κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών εταιρειών, των συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, των κοινοπραξιών, καθώς και των νομικών οντοτήτων, άρθρο 45 του ως άνω νόμου), όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών «κατ΄ εφαρμογή διατάξεων του Ν 2238/1994, όπως ισχύει μετά την δημοσίευση του ΚΦΕ ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού», σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%. Με την καταβολή του φόρου αυτού, θα εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Επισημαίνεται στον νόμο, ότι από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά που αναφέρονται πιο πάνω, συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού (;) έτους...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.