ΓνωμΝΣΚ 335/2010 Τμ. Δ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 72/2011, Ιούνιος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εμπορικές μισθώσεις - Παράταση Η νόμιμη διάρκεια των εμπορικών μισθώσεων, που υπάγονται στο ΠΔ 34/1995, είναι δωδεκαετής. Στις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ιδίου ΠΔ προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, ποσού ίσου με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης μίσθωμα είκοσι τεσσάρων μηνών, από τον εκμισθωτή στον μισθωτή σε περίπτωση λήξης της εμπορικής μίσθωσης με τη συμπλήρωση δωδεκαετίας καθώς και οι περιπτώσεις μη καταβολής της αποζημίωσης. Προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η με τη λήξη της μίσθωσης απαίτηση του εκμισθωτή για την απόδοση του μισθίου. Η αποχώρηση ωστόσο του μισθωτή με τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης, είτε διότι δεν την θεωρεί συμφέρουσα είτε για λόγους που αφορούν τον ίδιο, παρά την επιθυμία του εκμισθωτή για συνέχιση αυτής με τους ίδιους όρους, δεν δικαιολογεί την καταβολή αποζημίωσης, διότι στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι δεν υπάρχει για το μισθωτή άυλη εμπορική αξία και κατ΄ ακολουθία ζημία του για την απώλεια της δραστηριότητάς του στο μίσθιο. Η διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν 2741/1999, για παράταση της μίσθωσης μέχρι 12 έτη από την λήξη της, καταλαμβάνει τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εμπορικές μισθώσεις και όσες είχαν λήξει και όχι όσες συνάφθηκαν μετά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.