- Στ. Δρίτσας, Η απεικόνιση των υποχρεώσεων για φόρους εισοδήματος σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 77/2011, Δεκέμβριος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προσέγγιση των διαφορών, ως προς τον χειρισμό της φορολογικής υποχρέωσης της οικονομικής μονάδας, από τα ΔΠΧΑ και από το ΕΛΠ. Προβληματισμός και πρόταση για την τροποποίηση του υφιστάμενου λογιστικού πλαισίου.Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης ΑΤΕBank Ι. Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι η παρουσίαση των υποχρεώσεων για φόρους εισοδήματος από τις Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν αυτές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και ως εκ τούτου εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή όχι. Έτσι, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά και εκείνες που προαιρετικά έχουν υιοθετήσει τις διατάξεις του άρθρου 134, του κωδ. Ν 2190/1920, εφαρμόζοντας για την κατάρτιση και δημοσίευση των οικονομικών τους καταστάσεων τα ΔΠΧΑ, εμφανίζουν στην κατάσταση οικονομικής θέσης και την κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσης τους φόρους εισοδήματος σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (ΔΛΠ 12), «Φόροι εισοδήματος» και το ευρύτερο πλαίσιο των ΔΠΧΑ. Από την άλλη πλευρά, οι μη εισηγμένες στο ΧΑ Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), εφαρμόζοντας τις διατάξεις των κωδ. Νόμων 2190/1920 και 3190/1955, αντίστοιχα, και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ), υιοθετούν μία σημαντικά διαφορετική προσέγγιση στην αναγνώριση και εμφάνιση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.