ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 [Έντοκη επιστροφή φόρου]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 170, Μάϊος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Έντοκη επιστροφή φόρου - Παρεπόμενη υποχρέωση του κύριου φόρου ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 Τμ. 14ο Ο φορολογούμενος ο οποίος κατα­βάλλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση, υφίσταται περιουσιακή ζημία. Παρεπόμενη δε προς την υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέψει φόρους που καταβλήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση, είναι η υποχρέωσή του σε καταβολή τόκων με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας από στέρηση περιουσιακών στοιχείων. Η παρεπόμενη αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας από τη στέρηση της περιουσίας του αχρεωστήτως καταβαλόντος τον φόρο διέπεται από το νομοθετικό καθεστώς που εκάστοτε ισχύει κατά τον χρόνο που αυτή (η παρεπόμενη αξίωση) γεννάται. Eάν η κύρια αξίωση προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου γεννήθηκε μέχρι τις 31.12.2013, περίπτωση που δεν εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 53 του ΚΦΔ, το εφαρμοστέο επιτόκιο είναι για μεν το διάστημα μέχρι τις 31.12.2013 το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν 1473/1984, για δε το διάστημα μετά την 1.1.2014 εκείνο που ορίζεται με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 53 του ΚΦΔ ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άμεση επιστροφή του φόρου στον προσφεύγοντα που καταβλήθηκε νομιμοτόκως με το επιτόκιο που ορίζεται στην ΔΠΕΙΣ/1198598/ΕΞ/2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.