Α. Πάγια επιχείρησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 168, Μάρτιος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Α. Πάγια επιχείρησης Ατομική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών - οικονομολόγος, με έναρξη 01/09/2016, κάνει διακοπή στις 31/08/2019 και νέα έναρξη στις 01/01/2020. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση με το μητρώο παγίων που διατηρούσε; Παύει να υφίσταται; Ή με την νέα έναρξη συνεχίζουμε να το διατηρούμε; Αν συμβαίνει το δεύτερο, πώς υπολογίζονται οι αποσβέσεις; Απάντηση: Κατά την διακοπή εργασιών μίας ατομικής επιχείρησης τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να ανήκουν κατά κυριότητα στον φορέα της επιχείρησης. Η αναπόσβεστη αξία των παγίων παραμένει ως έχει κατά το χρόνο διακοπής της επιχείρησης, ενώ προκύπτει θέμα διακανονισμού του ΦΠΑ για τα επενδυτικά αγαθά που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας (βλ. άρθρο 33, του κώδικα ΦΠΑ). Για όσα πάγια στοιχεία έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. ε΄, της παρ. 2, του άρθρου 7, του ΦΠΑ περί αυτοπαράδοσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο αναλογών ΦΠΑ που θα αναγραφεί επί του ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης θα υπολογισθεί επί της αναπόσβεστης αξίας του εκάστοτε παγίου ή επί κάποιας υπολειμματικής αξίας, σε περίπτωση πλήρους απόσβεσής του. Η εκ νέου έναρξη εργασιών από τον ίδιο επιχειρηματία σε μεταγενέστερο χρόνο και η επαναχρησιμοποίηση των παγίων στην ίδια δραστηριότητα, δεν διαφοροποιεί την ανωτέρω διαδικασία. Με τη νέα έναρξη εργασιών ο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.