ΜΠρΑθ 928/2018 [Αίτηση για αναστολή της εκτέλεσης – Εφαρμογή άρθρου 731 ΚΠολΔ περί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2018, Νοέμβριος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Κουκουράκη Δικηγόροι: Α. Μαγριπλής Κατάργηση δυνατότητας χορήγησης αναστολής της εκτέλεσης επί άσκησης ανακοπής σε περίπτωση χρηματικής απαίτησης μετά τον Ν 4335/2015. Μη εφαρμογή προϊσχύοντος άρθρου 938 ΚΠολΔ λόγω προσβολής επιταγής προς πληρωμή επιδοθείσας μετά την 1.1.2016. Η διάταξη του άρθρου 937 παρ. 1 εδ. γ’ σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης αναστολής επί άμεσης εκτέλεσης δεν εφαρμόζεται αναλογικά και σε περιπτώσεις εκτέλεσης επί χρηματικών απαιτήσεων. Εφαρμογή άρθρου 731 ΚΠολΔ περί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης, για την οποία (εφαρμογή) θα πρέπει ο οφειλέτης αφενός να επικαλεσθεί και να αποδείξει πρακτικά αδήριτη ανάγκη και αφετέρου την ύπαρξη ασφαλιστέου δικαιώματος και τέτοιο δεν είναι η εκκρεμότητα της κύριας δίκης, η οποία ανοίχθηκε με την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Η αναφορά της αιτούσας στην ανακοπή, ότι διατηρεί κατά της καθ’ ης ανταπαίτηση, την οποία πρότεινε σε συμψηφισμό συνιστά την ύπαρξη τέτοιου ασφαλιστέου δικαιώματος. Εφόσον γίνεται δεκτό ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την αναστολή της με τη μορφή της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης, στην περίπτωση αυτή προϋποτίθεται η ύπαρξη βάσιμου λόγου ανακοπής κατά της επισπευδόμενης εκτέλεσης, δηλαδή απαιτείται η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ανακοπής. Συμψηφισμός. Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει σε συμψηφισμό κατά του εκδοχέα ανταπαίτηση που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.