Χ. Απαλαγάκη, Διατήρηση ισχύος προσωρινής διαταγής εκδοθείσας από κατά τόπο αναρμόδιο δικαστήριο μετά την έκδοση παραπεμπτικής απόφασης (γνωμ.)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2018, Φεβρουάριος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Χαρούλα Απαλαγάκη,   Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου του ΑΠΘ Περίληψη: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σε κατά τόπο αναρμόδιο δικαστήριο. Έκδοση προσωρινής διαταγής από τον Δικαστή του κατά τόπο αναρμόδιου δικαστηρίου. Εκδίκαση της αιτήσεως στο (κατά τόπον) αναρμόδιο δικαστήριο και παραπομπή αυτής στο κατά τόπο αρμόδιο, χωρίς ταυτόχρονη παράταση της προσωρινής διαταγής. Αυτοδίκαιη απώλεια της ισχύος της χορηγηθείσας αρχικά προσωρινής διαταγής. Για λόγους διαδικαστικής ασφάλειας η αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση (νέας) προσωρινής διαταγής περιέρχεται πλέον στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο εισάγεται με κλήση προς συζήτηση η αίτηση. Α′ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ι. Τα κρίσιμα διαδικαστικά έγγραφα Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΑΕ «…….., έθεσε υπόψη μου τα παρακάτω διαδικαστικά έγγραφα: 1. Την από 10.7.2017 και με αριθ. καταθ. .../2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας ... κατά της ... ΑΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας. Με τη συγκεκριμένη αίτηση η αιτούσα ζήτησε και την έκδοση προσωρινής διαταγής και συγκεκριμένα να υποχρεωθεί η καθής (...) να προμηθεύει προσωρινά σ’ αυτήν ... σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους συμβάσεως με ημερομηνία Ιανουάριος 2016, δηλαδή με προεξόφληση εκάστης εβδομαδιαίας καταναλώσεως συνολικής ποσότητας περίπου 30.000 MWh, μέσω παράδοσης στην καθής μεταχρονολογημένων επιταγών που καλύπτουν το σύνολο της αξίας της αγοραζόμενης ποσότητας ..., καθώς και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.