ΜΕφΑθ 568/2020 [Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης απόφασης εκουσίας]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3-4/2020, Μάρτιος-Απρίλιος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ο. Ευαγγελίου, Εφέτης Δικηγόροι: Σ. Σερέλης, Δ. Καραχάλιος Αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και, κατά μείζονα λόγο, ενώπιον του Εφετείου δεν μπορεί να συζητηθεί αυτοτελώς, αλλά μόνον μαζί με την εκκρεμούσα σ’ αυτό κύρια υπόθεση, μη επιτρεπόμενης της δημιουργίας αυτοτελούς στάσεως δίκης για την συζήτησή της. Οι αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές τους από τη δημοσίευσή τους, καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση της έφεσης αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά τους, ενώ για το λόγο αυτό άλλωστε δεν κηρύσσονται προσωρινά εκτελεστές. Αναστολή των εννόμων συνεπειών των αποφάσεων αυτών είναι δυνατόν να επέλθει μόνο με δικαστική απόφαση, στα πλαίσια άσκησης αίτησης αναστολής κατ’ άρθρο 763 παρ. 3 ΚΠολΔ και όχι με αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης. Η αίτηση αναστολής, απευθυνόμενη κατ’ επιλογή του δικαιούμενου στο δικαστήριο ή στον Πρόεδρο αυτού, εκδικάζεται κατά την ίδια διαδικασία που αποκλειστικά αρμόζει στις υποθέσεις αυτές, δηλαδή της εκούσιας δικαιοδοσίας, αν και έχει χαρακτήρα ασφαλιστικού μέτρου και σε άσκησή της νομιμοποιείται κατ’ αρχήν ο εκκαλών αλλά και οποιοσδήποτε άλλος διάδικος της πρωτοβάθμιας δίκης έχει έννομο συμφέρον, εφόσον έλαβε μέρος σε αυτήν. Σε αναστολή υπόκεινται όλες οι αποφάσεις της εκουσίας και όχι μόνο οι καταψηφιστικές. Για τη χορήγηση της αναστολής απαιτείται συμπλεκτικώς η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.