ΜΕφΑθ 2678/2018 [Η άγνοια περί έγκυρης επίδοσης απόφασης δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3-4/2020, Μάρτιος-Απρίλιος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Φλώρου-Κοντοδήμου Δικηγόροι: Χ. Ανδραλής, Κ. Ψηλού Επίδοση εγγράφου. Θυροκόλληση. Προϋποθέσεις. Κατοικία παραλήπτη. Περισσότερες κατοικίες. Έρευνα δικαστικού επιμελητή, εάν πράγματι αυτός προς τον οποίο πραγματοποιείται η επίδοση κατοικεί στην αναγραφόμενη στο προς επίδοση έγγραφο διεύθυνση. Αποδεικτική δύναμη έκθεσης επίδοσης. Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χωρεί ανταπόδειξη. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης έφεσης λόγω ανώτερης βίας ή δόλου του αντιδίκου. Έννοια ανώτερης βίας και δόλου του αντιδίκου. Η άγνοια του διαδίκου για τη γενόμενη προς αυτόν έγκυρη επίδοση απόφασης υποκείμενης σε έφεση, και εντελώς ανυπαίτια να είναι, δεν αποτελεί καθαυτή περιστατικό ανώτερης βίας παρακωλυτικό της εκ μέρους του τήρησης της προθεσμίας για άσκηση έφεσης. Προθεσμία κατάθεσης και επίδοσης του δικογράφου της αίτησης επαναφοράς. Διατάξεις: άρθρα 128, 136, 152, 155, 495, 518, 532 ΚΠολΔ Κατά τις διατάξεις του άρθρου 518 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά τον οποίο κρίνεται το παραδεκτό της έφεσης και των λόγων που προβάλλονται, καθώς και η προθεσμία άσκησης της έφεσης (ΑΠ 579/2017, ΑΠ 285/2016, ΑΠ 18/2016, ΕφΑθ 2485/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα, η προθεσμία της έφεσης είναι τριάντα ημέρες, αρχίζει δε από την επίδοση της απόφασης που περατώνει τη δίκη (παρ. 1),...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.