ΤρΕφΑθ 5469/2019 [Αναγκαστική εκτέλεση κατά αλλοδαπού Δημοσίου - Προϋποθέσεις]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Καραγιάννη Εισηγήτρια: Α. Σπηλιωτοπούλου Δικηγόροι: Χ. Παπασωτηρίου, Ι. Παπαδάτος Δικαίωμα παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας με αναγκαστική εκτέλεση. Περιορισμοί. Άρθρο 923 ΚΠολΔ. Περιορίζει το δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων αλλοδαπού δημοσίου που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής άδειας του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δυνατότητα άρνησης χορήγησης της άδειας. Περιπτωσιολογία. Ο περιορισμός του 923 ΚΠολΔ είναι συμβατός προς τις διατάξεις των άρθρων 47 ΧΘΔΕΕ και 20 Συντ. και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. Οι Κανονισμοί 805/2004 και 1215/2012 αφορούν την παράλειψη της διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης και δεν επηρεάζουν την εφαρμογή της διάταξης 923 ΚΠολΔ, η οποία είναι συμβατή με τις προαναφερόμενες υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις των κανονισμών. Αν επισπευσθεί εκτέλεση στην ανωτέρω περίπτωση χωρίς την άδεια του Υπουργού αυτή είναι άκυρη, χωρίς την επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης και η ακυρότητα αυτή μπορεί να προβληθεί από το αλλοδαπό Δημόσιο με την ανακοπή του 933 ΚΠολΔ. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Πότε ο τρίτος έχει δικαίωμα να προσβάλει το κύρος της κατάσχεσης. Διατάξεις: άρθρα 923, 983, 987 ΚΠολΔ, 47 ΧΘΔΕΕ, 20 Συντ., 1, 2 [παρ. 1], 5 Καν. 805/2004, 39, 41 Καν. 1215/2012 Η υπό κρίση από 8.2.2018 (αρ. εκθ. καταθ. .../8.2.2018) έφεση του ανακόπτοντος - ενάγοντος και ήδη εκκαλούντος ... κατά της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.