Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΔΟΛΟΣ

Αναιρείται η απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού της αναγνώρισης στο πρόσωπο των αναιρεσειόντων της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε΄ ΠΚ. ΑΠ 23/2020,

σελ. 1159.

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ψευδορκίας μάρτυρα και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρα. ΑΠ 1889/2019,

σελ. 1165.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Εκ της παραλείψεως του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να καλέσει τον κατηγορούμενο και ήδη εκκαλούντα να λάβει γνώση των μετά το πέρας της κυρίας ανακρίσεως κατατεθέντων από την πολιτικώς ενάγουσα εγγράφων, για να ενημερωθεί και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα και ως εκ τούτου το εκδοθέν βούλευμα είναι άκυρο. ΣυμβΕφΑιγαίου 51/2019,

σελ. 1193.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Κατά την εκφώνηση της υπό κρίση αίτησης εμφανίστηκε στο ακροατήριο ένας δικηγόρος και ζήτησε την αναβολή της συζήτησης της ένδικης αίτησης, διότι, όπως δήλωσε, ο αναιρεσείων βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία να πληρώσει το παράβολο παράστασης. Το αίτημα, όμως, αυτό είναι απορριπτέο ως αβάσιμο, διότι η επικαλούμενη οικονομική δυσχέρεια δεν συνιστά ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αναβολή, ενόψει και του γεγονότος ότι ο αναιρεσείων είχε τη δυνατότητα, στην περίπτωση αυτή, να κάνει χρήση της παρεχόμενης από τον Ν 3226/2004 ευχέρειας για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, τηρώντας εγκαίρως την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία διορισμού συνηγόρου χωρίς την καταβολή από μέρους του αμοιβής. ΑΠ 899/2019,

σελ. 1183.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Απορρίπτεται το οικείο αίτημα αναβολής διότι η επικαλούμενη οικονομική δυσχέρεια δεν συνιστά ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αναβολή, ενόψει και του γεγονότος ότι ο αναιρεσείων είχε τη δυνατότητα, στην περίπτωση αυτή, να κάνει χρήση της παρεχόμενης από τον Ν 3226/2004 ευχέρειας για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Συνεπώς, εφόσον ο αναιρεσείων δεν παρέστη προσηκόντως στο ακροατήριο, ως μη εκπροσωπηθείς από συνήγορο, ενώ είχε κλητευθεί νομίμως και εκπροθέσμως, πρέπει η αίτησή του να απορριφθεί. ΑΠ 899/2019,

σελ. 1183.

ΑΝΑΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Βλ. και ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Η διάταξη του άρθρου 43 Ν 4139/2013 κατισχύει ως νεότερη και ως ειδική έναντι εκείνης του άρθρου 308Α ΚΠΔ αλλά και του Ν 4022/2011. Επομένως, προκειμένου περί κακουργηματικών παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών, η περάτωση της κύριας ανάκρισης στα εγκλήματα αυτά γίνεται βάσει του Ν 4139/2013 και όχι του Ν 4022/2011, αφού ο Ν 4139/2013 αφενός μεν είναι ειδικότερος, αφετέρου δε και νεότερος του Ν 4022/2011. ΠεντΕφ­Θεσ 254, 635/2017,

σελ. 1189.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Τα εγκλήματα των άρθρων 339 παρ. 1α΄ και 342 παρ. 1α΄ συρρέουν μεταξύ τους φαινομενικά κατ’ ιδέα, καθώς πραγματώνονται με την ίδια πράξη, αυτή της τέλεσης της γενετήσιας πράξης της πεολειχίας, και θίγουν το ίδιο έννομο αγαθό της ανηλικότητας. Βρίσκονται δε μεταξύ τους σε σχέση επικουρικότητας καθώς κανένα από αυτά δεν είναι ειδικότερο του άλλου. Αυτή η σχέση επάλληλων ή αλληλοτεμνόμενων εννοιών - διατάξεων οδηγεί στη σχέση σιωπηρής επικουρικότητας μεταξύ των δύο διατάξεων. ΜΟΔΓυθ 112/2019 (παρατ. Ε. Φυτράκης),

σελ. 1172.

ΑΠΑΤΗ Βλ. και ΕΓΚΛΗΣΗ

Η ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, και του εγκλήματος της απάτης, που γινόταν καταρχήν αυτεπάγγελτα, γίνεται πλέον μόνο με έγκληση και οι εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή έγκλησης, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του νέου ΠΚ ότι επιθυμεί την πρόοδό τους. ΑΠ 1885/2019,

σελ. 1170.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μπορεί να διαταχθεί η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας ορισμένων τηλεφωνικών συνδέσεων, να καταγραφούν οι σχετικές συνομιλίες των εμπλεκομένων προσώπων σε οπτικούς ψηφιακούς δίσκους και στη συνέχεια να γίνει η αποτύπωσή τους από τους αστυνομικούς σε σχετικές εκθέσεις απομαγνητοφώνησης προς διευκόλυνση των Δικαστικών Αρχών. Οι εκθέσεις αυτές απομαγνητοφώνησης είναι νόμιμο αποδεικτικό μέσο, χωρίς να απαιτείται και εργαστηριακή εξέταση (πραγματογνωμοσύνη), ή δειγματοληψία και ταύτιση της φωνής των συνομιλούντων προσώπων, για τον έλεγχο της γνησιότητας των οπτικών δίσκων. ΠεντΕφΘεσ 254, 635/2017,

σελ. 1189.

ΑΣΕΛΓΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η «ασελγής πράξη» είναι έννοια αξιολογική ενώ η «γενετήσια» περιγραφική. Συνολικά, η γενετήσια πράξη είναι έννοια εν μέρει στενότερη (δεν περιλαμβάνει «ανήθικες» πράξεις) και εν μέρει ευρύτερη (δεν απαιτεί υποκειμενικό στοιχείο). ΜΟΔΓυθ 112/2019 (παρατ. Ε. Φυτράκης),

σελ. 1172.

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η έννοια του αυτοφώρου επί ληστρικής κλοπής (άρθρο 380 παρ. 3 ΠΚ). Ταυτοχρόνως: Μπορεί να είναι υποκείμενο ληστρικής κλοπής ο συμμέτοχος στην προηγούμενη πράξη; Μελ. Π.-Π. Παναγόπουλος,

σελ. 1115.

ΒΙΑΣΜΟΣ Βλ. και ΑΣΕΛΓΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκ των μορφών κατάστρωσης του άρθρου 336 ΠΚ ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο για βιασμό διατάξεις περιέχει το ανωτέρω άρθρο όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον Ν 4619/2019 καθόσον: α) ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος διατηρείται μεν η σωματική βία, ωστόσο εξειδικεύεται το περιεχόμενο της απειλής, η οποία δεν αρκεί να αφορά σπουδαίο και άμεσο εν γένει κίνδυνο, αλλά σοβαρό και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα και β) ο εξαναγκασμός σε επιχείρηση ή ανοχή άλλης «ασελγούς πράξης», αντικαθίσταται από τον εξαναγκασμό σε επιχείρηση ή ανοχή «γενετήσιας πράξης», ήτοι πράξης ίσης βαρύτητας με τη συνουσία. ΜΟΔΓυθ 112/2019 (παρατ. Ε. Φυτράκης),

σελ. 1172.

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση επανάληψης της διαδικασίας με την οποία ο αιτών ζητεί την προς το συμφέρον του επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε αμετακλήτως με διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις για το αδίκημα της παράνομης εκχέρσωσης αναδασωτέας δημόσιας έκτασης. Το γεγονός ότι σήμερα, 21 περίπου έτη μετά την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής υπόθεσης και 63 μετά την έκδοση του δημόσιου εγγράφου, το πρωτότυπο τούτου δεν ανευρίσκεται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στο κρατικό αρχείο που έπρεπε να τηρείται, δεν συνεπάγεται την άνευ ετέρου ανυπαρξία ως προς τον νομικό κόσμο (και μάλιστα ex tunc) ή πλαστότητα του εγγράφου. ΣυμβΕφ­Λαμ 51/2020,

σελ. 1186.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Η επέλευση βαρύτερων αποτελεσμάτων μετά το αμετάκλητο της ποινικής απόφασης. Μελ. Κ. Ζαχαρής,

σελ. 1122.

Στην περίπτωση δράστη, ο οποίος παραλείπει να υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης ενός ελεγχόμενου έτους και μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αυτής, υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το ίδιο ελεγχόμενο έτος, η σχετική απόφαση που εκδίδεται για τη μία από τις δύο παραπάνω αξιόποινες πράξεις δεν δημιουργεί δεδικασμένο ή εκκρεμοδικία για την άλλη, αφού δεν υπάρχει ταύτιση μεταξύ τους. Η ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου. ΠεντΝαυτΠειρ 340/2018,

σελ. 1208.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στην περίπτωση δράστη, ο οποίος παραλείπει να υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης ενός ελεγχόμενου έτους και μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αυτής, υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το ίδιο ελεγχόμενο έτος, η σχετική απόφαση που εκδίδεται για τη μία από τις δύο παραπάνω αξιόποινες πράξεις δεν δημιουργεί δεδικασμένο ή εκκρεμοδικία για την άλλη, αφού δεν υπάρχει ταύτιση μεταξύ τους. ΠεντΝαυτΠειρ 340/2018,

σελ. 1208.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ Βλ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΔΟΛΟΣ

Δεν διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει και με τα οποία να θεμελιώνεται υπαγωγικά και να αιτιολογείται ρητά και ειδικά η γνώση του αναιρεσείοντος ότι όσα γεγονότα περιέχονται στην έγκληση και την ένορκη κατάθεσή του ήταν ψευδή. Ούτε, επίσης, διαλαμβάνεται σ’ αυτή ρητή και ευθεία παραδοχή ότι ο αναιρεσείων είχε προσωπική γνώση ή αντίληψη των αληθών γεγονότων ή ότι τα αληθή γεγονότα ήταν ενέργειες ή παραλείψεις του ίδιου ή περιστατικά που συνδέονται αναπόσπαστα με το πρόσωπό του. ΑΠ 1889/2019,

σελ. 1165.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ Βλ. και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΟΛΟΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Η Εισαγγελέας απέρριψε την έγκληση, με την αιτιολογία ότι δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, διότι τα πρόσωπα ενώπιον των οποίων έλαβε χώρα η διάδοση των ψευδών γεγονότων δεν ήταν τρίτοι. Ωστόσο, η κρίση αυτή είναι επισφαλής, καθώς η νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού επί του θιγόμενου θέματος στασιάζεται και μέχρι σήμερα δεν επικράτησε παγίως. Επιπλέον, η ανωτέρω πράξη (διάδοση των ψευδών γεγονότων) επαναλήφθηκε κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του εγκαλουμένου κατά της προσφεύγουσας στο ακροατήριο, ενώπιον αορίστου αριθμού τρίτων άλλων προσώπων. ΔιατΕισΕφΠειρ 66/2020,

σελ. 1219.

Οι φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τον εγκαλούμενο προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη της προσφεύγουσας, διότι την εμφανίζουν ως αντιμετωπίζουσα ψυχικά προβλήματα και ανάλογες διαταραχές. Ο εγκαλούμενος γνώριζε ότι θα προσβληθεί η τιμή της προσφεύγουσας και το επιθυμούσε εν γνώσει του ότι αυτή δεν έχει προβλήματα όμοια ή ανάλογα με τα υπ’ αυτού αναφερθέντα. Διατ­ΕισΕφΑθ της 16.10.2020,

σελ. 1217.

ΕΓΓΡΑΦΑ Βλ. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΛΗΣΗ Βλ. και ΑΠΑΤΗ

Η σε βάρος της αναιρεσείουσας ποινική δίωξη ασκήθηκε αυτεπαγγέλτως με αφορμή την αποστολή στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές του από 24.1.2013 ενημερωτικού σημειώματος της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ήδη η αξιόποινη πράξη της απάτης διώκεται κατ’ έγκληση και το δικαιούμενο να υποβάλει έγκληση Ελληνικό Δημόσιο δεν δήλωσε εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ­ισχύος του νέου ΠΚ ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, δεδομένου ότι το ως άνω ενημερωτικό σημείωμα δεν επέχει θέση έγκλησης. ΑΠ 1885/2019,

σελ. 1170.

 

ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ Βλ. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ – ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Η ποινική αξιολόγηση της βόμβας μολότοφ στο νέο Ποινικό Κώδικα. Μελ. Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 1132.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Βλ. και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΣ

Το νυν άρθρο 84 παρ. 2 περ. α΄ ΠΚ είναι επιεικέστερο του προϊσχύσαντος, αφού με τη νέα διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, δεδομένου ότι αντί του απροσδιόριστου κριτηρίου της «έντιμης» ζωής υιοθετήθηκε το δεκτικό βεβαίωσης κριτήριο της «νόμιμης» ζωής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του ατόμου στο πλαίσιο της προσωπικής ή οικογενειακής του ζωής και να αναδεικνύεται ο υπεύθυνος πολίτης που συμμορφώνεται στον νόμο. ΑΠ 23/2020,

σελ. 1159.

Κατά το ισχύον άρθρο 84 παρ. 2ε΄ ΠΚ, ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται ότι ο υπαίτιος «συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του ακόμα και κατά την κράτησή του». Η εν λόγω διάταξη διαφοροποιείται ιδιαίτερα ως προς τον κρατούμενο δράστη και είναι προφανώς επιεικέστερη της προϊσχύσασας, κατά την οποία έπρεπε η καλή συμπεριφορά να εκτείνεται υπό καθεστώς ελευθερίας του υπαιτίου, διότι τότε μόνο η επιλογή του παρέχει αυθεντική μαρτυρία για την ποιότητα του ήθους του και της κοινωνικής προδιαθέσεώς του. ΑΠ 1818/2019,

σελ. 1161.

Για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α΄ ΠΚ, δεν απαιτείται θετική και επωφελής για την κοινωνία δράση στους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά αρκεί ο συνήθης σύννομος βίος. ΑΠ 621/2020,

σελ. 1158.

ΕΝΟΡΚΟΙ Βλ. και ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Παρατείνεται κατ’ εξαίρεση η σύνοδος του Σεπτεμβρίου 2020 του Β΄ ΜΟΕ Αθηνών για πολύ λίγες μέρες καθ’ υπέρβαση της 24ήμερης οριζόμενης στο νόμο λειτουργίας του, ώστε να μην ματαιωθούν οι δικάσιμοι της 28.9.2020 και 30.9.2020, κατά τις οποίες, προ πολλού χρόνου έχουν προσδιοριστεί ιδιαιτέρως σοβαρές υποθέσεις προς εκδίκαση. Έτσι, δεν δημιουργείται χειροτέρευση της δικονομικής θέσης των κατηγορουμένων, αλλά ούτε επέρχεται αδικαιολόγητη επιβάρυνση των ενόρκων. ΔιατΕισΕφΑθ 1/2020,

σελ. 1215.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση επανάληψης της διαδικασίας με την οποία ο αιτών ζητεί την προς το συμφέρον του επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε αμετακλήτως με διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις για το αδίκημα της παράνομης εκχέρσωσης αναδασωτέας δημόσιας έκτασης. Το γεγονός ότι σήμερα, 21 περίπου έτη μετά την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής υπόθεσης και 63 μετά την έκδοση του δημόσιου εγγράφου, το πρωτότυπο τούτου δεν ανευρίσκεται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στο κρατικό αρχείο που έπρεπε να τηρείται, δεν συνεπάγεται την άνευ ετέρου ανυπαρξία ως προς τον νομικό κόσμο (και μάλιστα ex tunc) ή πλαστότητα του εγγράφου. ΣυμβΕφ­Λαμ 51/2020,

σελ. 1186.

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Όσον αφορά την κατάθεση του μάρτυρα τραπεζικού υπαλλήλου στον οποίο προσκομίστηκε η επίμαχη επιταγή προς πληρωμή, αυτός εκφράζει την προσωπική του άποψη ότι θα σφράγιζε την επιταγή ελλείψει υπολοίπου ακόμη και αν δεν έφερε τη σφραγίδα της εκδότριας εταιρίας. Περαιτέρω, δεν παίρνει θέση και δεν εκφράζει άποψη αν θα πλήρωνε την επιταγή και χωρίς τη σφραγίδα σε περίπτωση που υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια. ΣυμβΑΠ 783/2019,

σελ. 1184.

IN DUBIO PRO REO

Kηρύσσονται αθώοι οι κατηγορούμενοι για την πράξη της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού, λόγω αμφιβολιών ως προς την τέλεσή της. Μόνη η αλλαγή της κλειδαριάς δεν υποδηλώνει ενσωμάτωση των πραγμάτων στην περιουσία των κατηγορουμένων. ΠεντΝαυτΠειρ 38/2019,

σελ. 1203.

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Βλ. και ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση και παύει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά της κατηγορουμένης για τις κακουργηματικές πράξεις της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας. Εν προκειμένω, οι ως άνω πράξεις, στρεφόμενες κατά τραπεζικής ΑΕ, συνιστούν, μετά την κατάργηση του Ν 1608/1950, κακουργήματα τιμωρούμενα με πρόσκαιρη κάθειρξη μέχρι δέκα έτη, υποκείμενα σε δεκαπενταετή παραγραφή. ΑΠ 2012/2019,

σελ. 1164.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Z΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1145.

ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Βλ. ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ

Τα εγκλήματα των άρθρων 339 παρ. 1α΄ και 342 παρ. 1α΄ συρρέουν μεταξύ τους φαινομενικά κατ’ ιδέα, καθώς πραγματώνονται με την ίδια πράξη, αυτή της τέλεσης της γενετήσιας πράξης της πεολειχίας, και θίγουν το ίδιο έννομο αγαθό της ανηλικότητας. Βρίσκονται δε μεταξύ τους σε σχέση επικουρικότητας καθώς κανένα από αυτά δεν είναι ειδικότερο του άλλου. Αυτή η σχέση επάλληλων ή αλληλοτεμνόμενων εννοιών - διατάξεων οδηγεί στη σχέση σιωπηρής επικουρικότητας μεταξύ των δύο διατάξεων. ΜΟΔΓυθ 112/2019 (παρατ. Ε. Φυτράκης),

σελ. 1172.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Εκ της παραλείψεως του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να καλέσει τον κατηγορούμενο και ήδη εκκαλούντα να λάβει γνώση των μετά το πέρας της κυρίας ανακρίσεως κατατεθέντων από την πολιτικώς ενάγουσα εγγράφων, για να ενημερωθεί και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα και ως εκ τούτου το εκδοθέν βούλευμα είναι άκυρο. ΣυμβΕφΑιγαίου 51/2019,

σελ. 1193.

ΚΛΗΤΕΥΣΗ Βλ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Ακριβής καθορισμός της πράξης, κατά την έννοια του άρθρου 321 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ, εννοείται καθορισμός των πραγματικών περιστατικών που πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Τα στοιχεία πρέπει να είναι τόσα, ώστε ο κατηγορούμενος να λάβει σαφή και λεπτομερή γνώση της κατηγορίας που του αποδίδεται για να μπορεί να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. ΠεντΕφΘεσ 254, 635/2017,

σελ. 1189.

ΚΛΟΠΗ

Η έννοια του αυτοφώρου επί ληστρικής κλοπής (άρθρο 380 παρ. 3 ΠΚ). Ταυτοχρόνως: Μπορεί να είναι υποκείμενο ληστρικής κλοπής ο συμμέτοχος στην προηγούμενη πράξη; Μελ. Π.-Π. Παναγόπουλος,

σελ. 1115.

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ Βλ. ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΣ

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Ως ανακριτικά καθήκοντα, για την εφαρμογή του άρθρου 211 εδ. α΄ ΚΠΔ, νοούνται οι ανακριτικές πράξεις που ενεργούνται από ανακριτικό ή προανακριτικό υπάλληλο, κατά τη διάρκεια ανακρίσεως ή προανακρίσεως, προς βεβαίωση του εγκλήματος και της ενοχής ή αθωότητας του κατηγορουμένου. Δεν είναι ανακριτική πράξη η ενεργούμενη σύλληψη και προσαγωγή στο Αστυνομικό Τμήμα, αφού για την ενέργειά του αυτή ο αστυνομικός δεν προβαίνει στη σύνταξη σχετικής ανακριτικής πράξεως προς βεβαίωσή της. ΠεντΕφΘεσ 254, 635/2017,

σελ. 1189.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Βλ. και ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μεταβλήθηκε η κατηγορία της εκ προθέσεως υποβολής ελλιπούς/ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σε πράξη εξ αμελείας τελεσθείσα. ΠεντΝαυτΠειρ 340/2018,

σελ. 1208.

ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Παρατείνεται κατ’ εξαίρεση η σύνοδος του Σεπτεμβρίου 2020 του Β΄ ΜΟΕ Αθηνών για πολύ λίγες μέρες καθ’ υπέρβαση της 24ήμερης οριζόμενης στο νόμο λειτουργίας του, ώστε να μην ματαιωθούν οι δικάσιμοι της 28.9.2020 και 30.9.2020, κατά τις οποίες, προ πολλού χρόνου έχουν προσδιοριστεί ιδιαιτέρως σοβαρές υποθέσεις προς εκδίκαση. ΔιατΕισΕφΑθ 1/2020,

σελ. 1215.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η διάταξη του άρθρου 43 Ν 4139/2013 κατισχύει ως νεότερη και ως ειδική έναντι εκείνης του άρθρου 308Α ΚΠΔ αλλά και του Ν 4022/2011. Επομένως, προκειμένου περί κακουργηματικών παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών, η περάτωση της κύριας ανάκρισης στα εγκλήματα αυτά γίνεται βάσει του Ν 4139/2013 και όχι του Ν 4022/2011, αφού ο Ν 4139/2013 αφενός μεν είναι ειδικότερος, αφετέρου δε και νεότερος του Ν 4022/2011. ΠεντΕφ­Θεσ 254, 635/2017,

σελ. 1189.

NE BIS IN IDEM Βλ. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Βλ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Η επέλευση βαρύτερων αποτελεσμάτων μετά το αμετάκλητο της ποινικής απόφασης. Μελ. Κ. Ζαχαρής,

σελ. 1122.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απορριπτική διάταξή της για αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου επιεικέστερου νόμου. Η διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2ε΄ ΠΚ διαφοροποιείται ιδιαίτερα ως προς τον κρατούμενο δράστη και είναι προφανώς επιεικέστερη της προϊσχύσασας, κατά την οποία έπρεπε η καλή συμπεριφορά να εκτείνεται υπό καθεστώς ελευθερίας του υπαιτίου, γιατί τότε μόνο η επιλογή του παρέχει αυθεντική μαρτυρία για την ποιότητα του ήθους του και της κοινωνικής προδιαθέσεώς του. ΑΠ 1818/2019,

σελ. 1161.

Αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης κατ’ εφαρμογή αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο της επιεικέστερης διάταξης για την επιβολή της ποινής και την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α΄ ΠΚ. Ειδικότερα, το νυν άρθρο 84 παρ. 2 περ. α΄ είναι επιεικέστερο του προϊσχύσαντος, αφού με τη νέα διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, δεδομένου ότι αντί του απροσδιόριστου κριτηρίου της «έντιμης» ζωής υιοθετήθηκε αυτό της «νόμιμης» ζωής. ΑΠ 23/2020,

σελ. 1159.

Εάν μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς, όσον αφορά τα στοιχεία της αξιόποινης πράξης ή και την προβλεπόμενη ποινή, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει και αυτεπάγγελτα, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ, το νόμο που ίσχυε από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της και περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, ακόμη και αν απουσιάζει ο κατηγορούμενος κατά τη συζήτηση. ΑΠ 621/2020,

σελ. 1158.

Εφόσον η ένδικη αίτηση αναίρεσης κρίθηκε παραδεκτή και κατά τη συζήτησή της εμφανίστηκε η αναιρεσείουσα, λόγω της επελθούσας, με αυτεπαγγέλτως εφαρμοζόμενο επιεικέστερο ποινικό νόμο, που τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, παραγραφής των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες η αναιρεσείουσα καταδικάστηκε, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. ΑΠ 2012/2019,

σελ. 1164.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Βλ. και ΝΟΜΟΣ

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση και παύει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά της κατηγορουμένης για τις κακουργηματικές πράξεις της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας. Εν προκειμένω, οι ως άνω πράξεις, στρεφόμενες κατά τραπεζικής ΑΕ, συνιστούν, μετά την κατάργηση του Ν 1608/1950, κακουργήματα τιμωρούμενα με πρόσκαιρη κάθειρξη μέχρι δέκα έτη, υποκείμενα σε δεκαπενταετή παραγραφή. ΑΠ 2012/2019,

σελ. 1164.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Βλ. και ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Όσον αφορά την έκθεση επανελέγχου, αυτή δεν ασκεί έννομη επιρροή ως προς τη μεταβολή της ένδικης πράξης από κακουργηματική σε πλημμεληματική πλαστογραφία, καθόσον ο κακουργηματικός ή μη χαρακτήρας αυτής κρίνεται με βάση τον σκοπό του παράνομου περιουσιακού οφέλους και της αντίστοιχης ζημίας που επεδίωκε ο δράστης κατά τον χρόνο πραγμάτωσης των στοιχείων του εγκλήματος, ασχέτως των διαφόρων μειώσεων ή επιβαρύνσεων που ενδεχομένως είχε η εταιρία των αιτούντων από άλλη αιτία. ΣυμβΑΠ 783/2019,

σελ. 1184.

ΠΟΙΝΗ

Η χρηματική ποινή στον Νέο Ποινικό Κώδικα. Μελ. Π. Μποροδήμος,

σελ. 1105.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Βλ. και ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η επέλευση βαρύτερων αποτελεσμάτων μετά το αμετάκλητο της ποινικής απόφασης. Μελ. Κ. Ζαχαρής,

σελ. 1122.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Γίνεται δεκτή η προσφυγή κατά της διάταξης της Εισαγγελέως με την οποία απορρίφθηκε η έγκληση για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ՚ εξακολούθηση. ΔιατΕισΕφΠειρ 66/2020,

σελ. 1219.

Γίνεται δεκτή η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα με την οποία απορρίφθηκε η έγκληση για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. ΔιατΕισΕφΑθ της 16.10.2020,

σελ. 1217.

ΣΥΡΡΟΗ

Τα εγκλήματα των άρθρων 339 παρ. 1α΄ και 342 παρ. 1α΄ συρρέουν μεταξύ τους φαινομενικά κατ’ ιδέα, καθώς πραγματώνονται με την ίδια πράξη, αυτή της τέλεσης της γενετήσιας πράξης της πεολειχίας, και θίγουν το ίδιο έννομο αγαθό της ανηλικότητας. Βρίσκονται δε μεταξύ τους σε σχέση επικουρικότητας καθώς κανένα από αυτά δεν είναι ειδικότερο του άλλου. Αυτή η σχέση επάλληλων ή αλληλοτεμνόμενων εννοιών - διατάξεων οδηγεί στη σχέση σιωπηρής επικουρικότητας μεταξύ των δύο διατάξεων. ΜΟΔΓυθ 112/2019 (παρατ. Ε. Φυτράκης),

σελ. 1172.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Βλ. και IN DUBIO PRO REO, ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Από το άρθρο 375 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης απαιτείται η συνδρομή των ακόλουθων στοιχείων: α) ξένο εν όλω ή εν μέρει κινητό πράγμα, β) να περιήλθε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη και να ήταν κατά τον χρόνο της πράξης στην κατοχή αυτού, γ) παράνομη ιδιοποίηση του πράγματος από τον δράστη, δ) δόλια προαίρεση του δράστη, που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια αυτού που εμφανίζει εξωτερίκευση της θέλησής του να ενσωματώσει στη δική του περιουσία το ξένο κινητό πράγμα που βρίσκεται στην κατοχή του, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο. ΠεντΝαυτΠειρ 38/2019,

σελ. 1203.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Η χρηματική ποινή στον Νέο Ποινικό Κώδικα. Μελ. Π. Μποροδήμος,

σελ. 1105.

ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ

Δεν διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει και με τα οποία να θεμελιώνεται υπαγωγικά και να αιτιολογείται ρητά και ειδικά η γνώση του αναιρεσείοντος ότι όσα γεγονότα περιέχονται στην έγκληση και την ένορκη κατάθεσή του ήταν ψευδή. ΑΠ 1889/2019,

σελ. 1165.

Δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της ψευδούς καταμήνυσης, διότι ακόμα κι αν θεωρηθεί κρίσιμο στοιχείο το ενδεχόμενο άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατά της προσφεύγουσας, καθώς οι διαμαρτυρίες του εγκαλούμενου απευθύνθηκαν σε υπερκείμενο υπηρεσιακώς όργανο, λείπει στο πρόσωπό του τέτοιος σκοπός, περιοριζομένης της θέλησής του στη διαπροσωπική και εξωυπηρεσιακή διευθέτηση του ζητήματος που είχε ανακύψει. ΔιατΕισΕφΑθ της 16.10.2020,

σελ. 1217.

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΟΛΟΣ

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Z΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 1145.