Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3-4/2020, Μάρτιος-Απρίλιος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση και η συνδρομή αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των παραλείψεων του αναιρεσείοντος και του επελθόντος αποτελέσματος, ήτοι του επισυμβάντος θανάτου από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα έτερου ενοίκου δωματίου του εν λόγω ξενοδοχείου, λόγω του τρόπου κατασκευής των σωληνώσεων που επέτρεπαν την εισροή του αερίου στο δωμάτιο, τις οποίες επίσης παρέλειψε να ελέγξει ο αναιρεσείων. ΑΠ 1615/2017 (παρατ. Π.-Π. Παναγόπουλος),

σελ. 329.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. και ΕΓΓΡΑΦΑ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, προκειμένου να σχηματίσει την περί ενοχής της κατηγορουμένης κρίση του, έλαβε υπόψη του αφενός έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, αφετέρου ανώμοτη κατάθεση της κατηγορουμένης, η οποία λήφθηκε πριν αυτή αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα. ΑΠ 697/2019,

σελ. 363.

Με την άσκηση ποινικής δίωξης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία για τη διερεύνηση της δυνατότητας ποινικής διαμεσολάβησης, η οποία αποτελεί ειδική δικονομική προϋπόθεση για την άσκηση της ποινικής διώξεως, επήλθε απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1 περ. β΄ ΚΠΔ. ΣυμβΑΠ 498/2019,

σελ. 352.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Δεδομένου ότι μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης ίσχυσαν ως προς την κύρια και παρεπόμενη ποινή οι νέες διατάξεις των άρθρων 463 παρ. 3 και 59 του νέου ΠΚ, οι οποίες είναι επιεικέστερες έναντι εκείνων με τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων για την πράξη της άμεσης συνέργειας σε παράνομη προώθηση αλλοδαπών, και, εφόσον με βάση τις νέες αυτές ποινικές διατάξεις, αφενός μεν διαφοροποιούνται τα όρια της στερητικής της ελευθερίας ποινής και αφετέρου καταργήθηκε η παρεπόμενη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων, συντρέχει νόμιμη περίπτωση αυτεπάγγελτης εφαρμογής από τον Άρειο Πάγο των επιεικέστερων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. ΑΠ 1638/2019,

σελ. 350.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Αιτιολογημένα απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου για κρείσσονες αποδείξεις, δεδομένου ότι έτσι όπως διατυπώθηκε ήταν αόριστο, καθόσον δεν έγινε επίκληση του λόγου για τον οποίο ήταν αναγκαία η κατάθεση του μάρτυρα αστυνομικού, ούτε του θέματος επί του οποίου αυτός θα κατέθετε, ώστε να κριθεί εάν η κατάθεση αυτού ήταν αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας. ΑΠ 398/2019,

σελ. 355.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ Βλ. και ΑΡΠΑΓΗ, ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Εισαγγελέας, ως εκ της ιδιότητάς του, αλλά και εκ του Νόμου προσωρινός Επίτροπος των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέχρι να οριστεί ειδικός επίτροπος για κάθε έναν από αυτούς, είναι εγγυητής, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, της προστασίας τους, καθώς και της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους. ΕγκΕισΑΠ 8/2020,

σελ. 379.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Βλ. και ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς ενέργεια για την αποτροπή του επελθόντος εγκληματικού αποτελέσματος, η οποία ερείδεται στην ιδιότητα αυτού ως διπλωματούχου μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου μηχανικού, υπέχοντος εξ αυτής και των συναφών επιστημονικών του γνώσεων την υποχρέωση, στο πλαίσιο της διενεργουμένης από αυτόν πραγματογνωμοσύνης που του ανατέθηκε αρμοδίως, να ερευνήσει πλήρως και ενδελεχώς τους όρους λειτουργίας του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων εξωτερικά και εσωτερικά δωματίου ξενοδοχείου. ΑΠ 1615/2017 (παρατ. Π.-Π. Παναγόπουλος),

σελ. 329.

ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η θεραπευτική δικαιοσύνη ως πρότυπο για την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και την αντεγκληματική πολιτική. Θεωρητικό πλαίσιο και προοπτικές για το ελληνικό ποινικό σύστημα. Μελ. Κ. Πανάγος,

σελ. 289.

ΑΠΑΤΗ Βλ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η δεύτερη κατηγορούμενη δεν τέλεσε οποιαδήποτε υπεξαίρεση σε βάρος της εγκαλούσας εταιρίας, καθώς αυτή έγινε αποκλειστικά από τον πρώτο κατηγορούμενο, ούτε βέβαια διέπραξε το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου αναφορικά με την προαναφερθείσα επιταγή ποσού 3.000 ευρώ, αλλά ελέγχεται αποκλειστικά για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, καθώς έλαβε στην κατοχή της την προαναφερθείσα επιταγή γνωρίζοντας ότι αυτή είναι προϊόν υπεξαίρεσης. ΣυμβΠλημΘεσ 369/2016,

σελ. 346.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Βλ. ΝΟΜΟΣ

ΑΡΠΑΓΗ

Η άδικη πράξη για την οποία διώκεται η εκζητουμένη είναι αξιόποινη και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία (άρθρο 324 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ). Ως εκ τούτου εμπίπτει σε εκείνες τις πράξεις για τις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση του ΕΕΣ, σε κάθε δε περίπτωση η πράξη της απαγωγής ανήκει σε εκείνες τις πράξεις για τις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση του ΕΕΣ χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου. ΣυμβΑΠ 123/2019,

σελ. 371.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ Βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Βλ. και ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Κηρύσσεται ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών συνολικού ποσού 32.244,80 ευρώ, αναγνωρίζεται δε αυτόν το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων, καθόσον η μη πληρωμή των οφειλομένων ποσών στο ΙΚΑ οφείλεται σε οικονομική αδυναμία της επιχείρησής του, η οποία είχε προβεί σε ρύθμιση κατά το παρελθόν και άλλων αντίστοιχων οφειλών. ΤρΠλημΚαλαμ 1274/2017,

σελ. 359.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ενόψει της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί από τη διάδοση της νόσου του κορωνοϊού είναι αυτονόητο, ότι η διαλαμβανόμενη στην παρ. 5 του άρθρου τρίτου της Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 18176/15.3.2020 λειτουργία των Εισαγγελιών της Χώρας, θα ακολουθεί το γράμμα και το πνεύμα αυτής και θα είναι περιοριζόμενη αυστηρά στις υποθέσεις που προβλέπει η απόφαση. ΕγκΕισΑΠ 5/2020,

σελ. 377.

Επισημαίνεται στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της χώρας η αξία και η ανάγκη εγρήγορσης και συνεχούς παρέμβασής τους, κατά λόγο αρμοδιότητας, όταν, αδιακρίτως του υπαιτίου προσώπου, παραβιάζονται τα νόμιμα μέτρα που είτε έχουν ήδη διαταχθεί είτε θα διατάσσονται, σχετικώς με την καταπολέμηση και τη διάδοση της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, ενόψει και της πρόβλεψης πρωτίστως του άρθρου 285 ΠΚ. ΕγκΕισΑΠ 7/2020,

σελ. 379.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παράκτια ποινική δικαιοδοσία στα πολεμικά και λοιπά δημόσια πλοία που ελλιμενίζονται σε ξένους λιμένες. Μελ. Γ. Βούλγαρης,

σελ. 282.

ΔΟΛΟΣ Βλ. και ΕΚΘΕΣΗ, ΟΠΛΑ

Τα ανωτέρω στοιχεία, σε συνδυασμό με το ότι κατά την έρευνα στην κατοικία του κατηγορουμένου δεν βρέθηκε άλλο υλικό παιδικής πορνογραφίας, έντυπο ή σε φορείς ήχου και εικόνας, αλλά ούτε άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν αντίστοιχη δραστηριότητά του, δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το γνωστικό και βουλητικό στοιχείο του δόλου του. ΜΟΔΑθ 439/2017,

σελ. 338.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Εφόσον το Δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε το οικείο έγγραφο, το οποίο δεν είναι διαδικαστικό, δεν αναφέρεται διηγηματικά στο σκεπτικό της προσβαλλομένης, το δε περιεχόμενό του δεν προκύπτει από άλλα παραδεκτώς ληφθέντα υπόψη αποδεικτικά μέσα, έπεται ότι η αναιρεσείουσα δεν μπόρεσε να ασκήσει το από το άρθρο 358 ΚΠΔ δικαίωμά της. ΑΠ 697/2019,

σελ. 363.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι δογματικές μεταβολές που επιφέρει το άρθρο 187 ΠΚ στον Ποινικό Κώδικα. Μελ. Α.-Μ. Μαυροειδάκου,

σελ. 313.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Α΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 317.

Ενόψει της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί από τη διάδοση της νόσου του κορωνοϊού είναι αυτονόητο, ότι η διαλαμβανόμενη στην παρ. 5 του άρθρου τρίτου της Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 18176/15.3.2020 λειτουργία των Εισαγγελιών της Χώρας, θα ακολουθεί το γράμμα και το πνεύμα αυτής και θα είναι περιοριζόμενη αυστηρά στις υποθέσεις που προβλέπει η απόφαση. ΕγκΕισΑΠ 5/2020,

σελ. 377.

Επισημαίνεται στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της χώρας η αξία και η ανάγκη εγρήγορσης και συνεχούς παρέμβασής τους, κατά λόγο αρμοδιότητας, όταν, αδιακρίτως του υπαιτίου προσώπου, παραβιάζονται τα νόμιμα μέτρα που είτε έχουν ήδη διαταχθεί είτε θα διατάσσονται, σχετικώς με την καταπολέμηση και τη διάδοση της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, ενόψει και της πρόβλεψης πρωτίστως του άρθρου 285 ΠΚ. ΕγκΕισΑΠ 7/2020,

σελ. 379.

Ο Εισαγγελέας, ως εκ της ιδιότητάς του, αλλά και εκ του Νόμου προσωρινός Επίτροπος των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέχρι να οριστεί ειδικός επίτροπος για κάθε έναν από αυτούς, είναι εγγυητής, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, της προστασίας τους, καθώς και της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους. ΕγκΕισΑΠ 8/2020,

σελ. 379.

Όταν η καταγγελία για κακοποίηση κρατουμένου στρέφεται κατά σωφρονιστικών υπαλλήλων και αστυνομικών, η ποινική προκαταρκτική εξέταση δεν θα διενεργείται από αστυνομικό ανακριτικό υπάλληλο, αλλά αυτοπροσώπως από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, σε περίπτωση δε που ο εποπτεύων Εισαγγελικός Λειτουργός φέρεται να «εμπλέκεται» στο υπό έρευνα επεισόδιο, θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών, ώστε να ενεργεί εκείνος και να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελέγχοντος από τους ελεγχόμενους. ΕγκΕισΑΠ 6/2020,

σελ. 378.

ΕΚΔΟΣΗ Βλ. και ΕΦΕΣΗ

Η έκδοση του εκζητουμένου δεν ζητείται για λόγους που αυτή δεν είναι επιτρεπτή, αλλά για να εκτίσει την επιβληθείσα σε αυτόν ποινή φυλάκισης ενός έτους. Επίσης, για τις ως άνω πράξεις για τις οποίες ο εκζητούμενος καταδικάστηκε δεν έχει καταδικασθεί από τα ελληνικά δικαστήρια, ούτε εκκρεμεί δίωξη εναντίον του, η δε επιβληθείσα σ’ αυτόν ποινή δεν έχει παραγραφεί. Εξάλλου δεν προέκυψε ότι συντρέχει κάποια εκ των αρνητικών προϋποθέσεων που εμποδίζουν την έκδοση (πολιτικό, στρατιωτικό η φορολογικό αδίκημα), αλλά αντιθέτως συνάγεται σκοπός κολασμού μόνο για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου υπό την εποπτεία και επιμέλεια των Δικαστικών Αρχών της Αλβανικής Δημοκρατίας. ΣυμβΑΠ 1360/2019,

σελ. 360.

ΕΚΘΕΣΗ

Θανατηφόρα έκθεση στο πλαίσιο πυροσβεστικής επιχείρησης. Μελ. Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 305.

Στη διακεκριμένη περίπτωση της έκθεσης απαιτείται δόλος, έστω και ενδεχόμενος, για το βασικό έγκλημα και αμέλεια για το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου ή της βαριάς σωματικής βλάβης που επήλθε. Για τη συνδρομή του ενδεχόμενου δόλου πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του δράστη και να αιτιολογείται αφενός η πρόβλεψη του βαρύτερου αποτελέσματος και αφετέρου η αποδοχή του αποτελέσματος, που μπορεί να συνάγεται από την πολύ μεγάλη πιθανότητα πρόβλεψης του βαρύτερου αποτελέσματος που επήλθε. ΣυμβΠλημΑθ 3129/2019,

σελ. 342.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Βλ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Από τις διατάξεις του Ν 3500/2006 προκύπτει ότι η προηγούμενη διερεύνηση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα της δυνατότητας ποινικής διαμεσολάβησης, πριν ακολουθήσει την ποινική διαδικασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχει αναχθεί από τον νόμο σε ειδική δικονομική προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση της προβλεπόμενης ποινικής διώξεως. Αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή, δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη και η τυχόν ασκηθείσα πάσχει από απόλυτη ακυρότητα. ΣυμβΑΠ 498/2019,

σελ. 352.

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο γενόμενος δεκτός λόγος της αναίρεσης αναφέρεται σε παράβαση της διαδικασίας και δεν αφορά αποκλειστικά στο πρόσωπο της αναιρεσείουσας αλλά και στο πρόσωπο των λοιπών κατηγορουμένων που καταδικάσθηκαν και δεν έχουν ασκήσει αναίρεση. Επομένως, το ευεργετικό αποτέλεσμα της ένδικης αναίρεσης πρέπει να επεκταθεί και στις εν λόγω ωφελούμενες συγκατηγορούμενες. ΑΠ 697/2019,

σελ. 363.

ΕΠΙΔΟΣΗ Βλ. ΕΦΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Κηρύσσεται αθώος ο πρώτος κατηγορούμενος για το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο τροποποιημένο καταστατικό της ΟΕ, αυτός κατείχε ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία 1%, ενώ την εξουσία εκπροσώπησης είχε αποκλειστικά ο δεύτερος κατηγορούμενος - μόνος διαχειριστής της, ο οποίος κατείχε ποσοστό 99% στην ανωτέρω εταιρία. ΤρΠλημΚαλαμ 1274/2017,

σελ. 359.

ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ

Η παράκτια ποινική δικαιοδοσία στα πολεμικά και λοιπά δημόσια πλοία που ελλιμενίζονται σε ξένους λιμένες. Μελ. Γ. Βούλγαρης,

σελ. 282.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Το ένδικο ΕΕΣ περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2 Ν 3251/2004 και πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους της τυπικής νομιμότητάς του. Ειδικότερα, η άδικη πράξη για την οποία διώκεται η εκζητουμένη είναι αξιόποινη και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία (άρθρο 324 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ). Ως εκ τούτου εμπίπτει σε εκείνες τις πράξεις για τις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση του ΕΕΣ, σε κάθε δε περίπτωση η πράξη της απαγωγής ανήκει σε εκείνες τις πράξεις για τις οποίες επιτρέπεται η εκτέλεση του ΕΕΣ χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου. ΣυμβΑΠ 123/2019,

σελ. 371.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΕΚΔΟΣΗ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Απορρίπτεται η κρινόμενη έφεση ως αβάσιμη, δεδομένου ότι η εκκαλούμενη απόφαση δεν έσφαλε γνωμοδοτώντας υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος. Συγκεκριμένα, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης του εκζητουμένου στις Αλβανικές Δικαστικές Αρχές και δεν συντρέχει κάποιος λόγος από εκείνους που αναφέρονται στα άρθρα 438 ΚΠΔ και 32 Ν 2311/1995, οι οποίοι να απαγορεύουν την έκδοση, καθόσον μάλιστα, σε κάθε περίπτωση, δεν προέκυψε κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα του εκζητουμένου. ΣυμβΑΠ 1360/2019,

σελ. 360.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ορθώς και με την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία έκρινε ότι η έφεση του αναιρεσείοντος και τότε πρώτου κατηγορουμένου κατά της αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ασκήθηκε εκπροθέσμως, δεδομένου ότι η προθεσμία της εφέσεως είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της εκκαλούμενης αποφάσεως και όχι από την επίδοσή της, καθόσον ο εκκαλών, ο οποίος, μετά την απόρριψη και του δεύτερου αιτήματος αναβολής της δίκης, αποχώρησε διαρκούσης της δίκης, θεωρείται παρών και δεν απαιτείτο και επίδοση της εκκαλούμενης αποφάσεως. ΑΠ 146/2019,

σελ. 369.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η θεραπευτική δικαιοσύνη ως πρότυπο για την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και την αντεγκληματική πολιτική. Θεωρητικό πλαίσιο και προοπτικές για το ελληνικό ποινικό σύστημα. Μελ. Κ. Πανάγος,

σελ. 289.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δεν είναι σύννομη η διενέργεια ιατροδικαστικής πράξης παθολογοανατομικής εξέτασης νεκροτομικών δειγμάτων (και η σύνταξη - υπογραφή της σχετικής έκθεσης) από παθολογοανατόμο ιατρό που δεν είναι μέλος του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού, όταν η εισαγγελική, ανακριτική ή δικαστική παραγγελία για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης απευθύνεται προς το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΓνωμΕισΑΠ 2/2020,

σελ. 376.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Βλ. ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ Βλ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Βλ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Το Δικαστήριο διέλαβε την επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη της ένστασης για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, κατά το μέρος που επαναφέρθηκε ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου και αφορά στην αντιστοίχιση κατηγορούμενων και πράξεων. ΑΠ 697/2019,

σελ. 363.

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Όταν η καταγγελία για κακοποίηση κρατουμένου στρέφεται κατά σωφρονιστικών υπαλλήλων και αστυνομικών, η ποινική προκαταρκτική εξέταση δεν θα διενεργείται από αστυνομικό ανακριτικό υπάλληλο, αλλά αυτοπροσώπως από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, σε περίπτωση δε που ο εποπτεύων Εισαγγελικός Λειτουργός φέρεται να «εμπλέκεται» στο υπό έρευνα επεισόδιο, θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών, ώστε να ενεργεί εκείνος και να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελέγχοντος από τους ελεγχόμενους. ΕγκΕισΑΠ 6/2020,

σελ. 378.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η θεραπευτική δικαιοσύνη ως πρότυπο για την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και την αντεγκληματική πολιτική. Θεωρητικό πλαίσιο και προοπτικές για το ελληνικό ποινικό σύστημα. Μελ. Κ. Πανάγος,

σελ. 289.

ΝΟΜΟΣ

Δεδομένου ότι μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης ίσχυσαν ως προς την κύρια και παρεπόμενη ποινή οι νέες διατάξεις των άρθρων 463 παρ. 3 και 59 του νέου ΠΚ, οι οποίες είναι επιεικέστερες έναντι εκείνων με τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων και, εφόσον με βάση τις νέες αυτές ποινικές διατάξεις, αφενός μεν διαφοροποιούνται τα όρια της στερητικής της ελευθερίας ποινής και αφετέρου καταργήθηκε η παρεπόμενη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων, συντρέχει νόμιμη περίπτωση αυτεπάγγελτης εφαρμογής από τον Άρειο Πάγο των επιεικέστερων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. ΑΠ 1638/2019,

σελ. 350.

ΟΠΛΑ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για το αδίκημα της παράνομης οπλοφορίας. Ειδικότερα, αναφέρεται το είδος του όπλου, ήτοι πιστόλι, το οποίο είχε στη σφαίρα κατοχής του ο αναιρεσείων, δεν ήταν δε αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα η ύπαρξη του δόλου, δεδομένου ότι ο δόλος συνυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν το αξιόποινο της πράξης, αφού ο νόμος δεν αξιώνει πρόσθετα στοιχεία, όπως τη γνώση ορισμένου περιστατικού ή τον σκοπό επέλευσης πρόσθετου αποτελέσματος. ΑΠ 398/2019,

σελ. 355.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Το δικάσαν δικαστήριο, μετά την κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό μεταβολή της κατηγορίας σε πλημμεληματική απάτη, αντί να διαπιστώσει την επελθούσα παραγραφή και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου, προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης και κήρυξε αυτόν ένοχο επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών. ΑΠ 213/2019,

σελ. 368.

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ Βλ. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΠΛΟΙΟ – ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Η παράκτια ποινική δικαιοδοσία στα πολεμικά και λοιπά δημόσια πλοία που ελλιμενίζονται σε ξένους λιμένες. Μελ. Γ. Βούλγαρης,

σελ. 282.

ΠΟΙΝΗ Βλ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η προηγούμενη διερεύνηση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα της δυνατότητας ποινικής διαμεσολάβησης, πριν ακολουθήσει την ποινική διαδικασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχει αναχθεί από τον νόμο σε ειδική δικονομική προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση της προβλεπόμενης επί των οικείων παραβάσεων (ενδοοικογενειακής βίας) ποινικής διώξεως. Αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή, δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη και η τυχόν ασκηθείσα πάσχει από απόλυτη ακυρότητα. ΣυμβΑΠ 498/2019,

σελ. 352.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Βλ. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Οι δογματικές μεταβολές που επιφέρει το άρθρο 187 ΠΚ στον Ποινικό Κώδικα. Μελ. Α.-Μ. Μαυροειδάκου,

σελ. 313.

Οι μεταβατικές διατάξεις του νέου ΠΚ. Μελ. Α. Χαραλαμπάκης,

σελ. 273.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Βλ. και ΔΟΛΟΣ

Κηρύσσεται αθώος κατά πλειοψηφία ο κατηγορούμενος (τεχνικός Η/Υ) για το αδίκημα της προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ουδόλως αποδείχθηκε ότι αυτός γνώριζε και αποδεχόταν έστω ως ενδεχόμενο την προμήθεια υλικού παιδικής πορνογραφίας, ούτε ότι γνώριζε το περιεχόμενο των αρχείων με ύποπτο περιεχόμενο που βρέθηκαν στον υπολογιστή του, αφού τα εν λόγω αρχεία, χωρίς προηγουμένως να ανοιχθούν, μεταφέρθηκαν μαζικά με μία συνολική εντολή σε συγκεκριμένη διεύθυνση άλλου σκληρού δίσκου. ΜΟΔΑθ 439/2017,

σελ. 338.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Βλ. και ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Δεν είναι σύννομη η διενέργεια ιατροδικαστικής πράξης παθολογοανατομικής εξέτασης νεκροτομικών δειγμάτων (και η σύνταξη - υπογραφή της σχετικής έκθεσης) από παθολογοανατόμο ιατρό που δεν είναι μέλος του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού, όταν η εισαγγελική, ανακριτική ή δικαστική παραγγελία για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης απευθύνεται προς το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΓνωμΕισΑΠ 2/2020,

σελ. 376.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Θανατηφόρα έκθεση στο πλαίσιο πυροσβεστικής επιχείρησης. Μελ. Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 305.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 2-8 Ν 1756/1988 προκαλεί ακυρότητα, η οποία καλύπτεται αν δεν προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Τέτοια όμως πρόταση ακυρότητας λόγω κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου δεν επικαλείται η αναιρεσείουσα, ούτε από τα πρακτικά της δίκης αποδεικνύεται ότι προβλήθηκε. ΑΠ 697/2019,

σελ. 363.

ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου για υπεξαγωγή εγγράφου αναφορικά με την επιταγή ποσού 3.000 ευρώ είναι νομικά αβάσιμη, αφού αυτός δεν απέβλεπε στη μέσω της απόκρυψης ή της καταστροφής του εγγράφου πρόκληση βλάβης στην εγκαλούσα εταιρία, αλλά στην ιδιοποίηση του συγκεκριμένου αξιογράφου και στην είσπραξη του ποσού που αυτό ενσωμάτωνε. Συμβ­ΠλημΘεσ 369/2016,

σελ. 346.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος να δικασθεί για την πράξη της κακουργηματικής υπεξαίρεσης από εντολοδόχο. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι αυτός, ως βοηθός λογιστή - υπεύθυνος λογιστηρίου της εγκαλούσας εταιρίας, ιδιοποιήθηκε εξακολουθητικά και ενσωμάτωσε παράνομα στην περιουσία του αφενός το συνολικό ποσό των 24.452,32 ευρώ, που είχε εισπράξει για λογαριασμό της εγκαλούσας από διάφορους πελάτες της, και αφετέρου το σώμα μίας επιταγής ποσού 3.000 ευρώ, της οποίας νόμιμη κομίστρια ήταν η ίδια ως άνω εγκαλούσα εταιρία. Περαιτέρω, η αξία του συνολικού αντικειμένου της υπεξαίρεσης χαρακτηρίζεται με βάση τη συναλλακτική σύγκριση των διαμορφωθεισών αγοραίων αξιών και τις εν γένει συνθήκες της αγοράς της εποχής εκείνης ως ιδιαίτερα μεγάλη. ΣυμβΠλημΘεσ 369/2016,

σελ. 346.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ορθά και πλήρως αιτιολογημένα το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της, οπότε δεν υπέπεσε σε υπέρβαση εξουσίας με την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης και τη μη έρευνά της κατ’ ουσίαν. ΑΠ 146/2019,

σελ. 369.

Το δικάσαν δικαστήριο, μετά την κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό μεταβολή της κατηγορίας σε πλημμεληματική απάτη, αντί να διαπιστώσει την επελθούσα παραγραφή και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου, προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης και κήρυξε αυτόν ένοχο επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών. ΑΠ 213/2019,

σελ. 368.

ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΜΟΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Κατά την αιτιολογική έκθεση του Ν 4619/2019, στο άρθρο 224 νέου ΠΚ τυποποιείται το έγκλημα της ψευδούς κατάθεσης, στο οποίο έχουν ενωθεί οι διατάξεις του άρθρου 224 και 225 του ισχύοντος ΠΚ για την ψευδορκία και την ψευδή ανώμοτη κατάθεση. Η διάκριση των δύο περιπτώσεων (ένορκη ή ανώμοτη κατάθεση) δεν είναι πλέον κρίσιμη και οι ποινές έχουν εξομοιωθεί, αφού γίνεται γενικώς δεκτό ότι ο όρκος δεν επηρεάζει πλέον την «ετοιμότητα» ψευδών καταθέσεων. ΤρΕφΠλημΘρακ 834/2019,

σελ. 357.

ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κηρύσσεται ένοχη η κατηγορουμένη για το αδίκημα της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης. Ειδικότερα, αυτή, ενώ βρισκόταν σε Αστυνομικό Τμήμα, δήλωσε ότι της έχουνε κλαπεί οι δύο πινακίδες του αυτοκινήτου της, αν και γνώριζε ότι η δήλωσή της αυτή ήταν ψευδής, καθώς αυτή είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στην Κομοτηνή και με πράξη βεβαίωσης παράβασης της επιβλήθηκε πρόστιμο η αφαίρεση της μίας εκ των δύο πινακίδων του οχήματός της για δύο έτη, ενώ τη δεύτερη είχε την υποχρέωση να την προσκομίσει η ίδια. ΤρΕφΠλημΘρακ 834/2019,

σελ. 357.

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ Βλ. ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΜΟΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Α΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 317.