Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν 2522/1997 (στο Μονομελές Πρωτοδικείο)(επιμ. Ε. Καϋμενάκη)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόκειται για τη διαδικασία παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2522/1997. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού είναι (δημόσιο) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το κατά τόπον αρμόδιο (Μονομελές) Πρωτοδικείο. Στο Πρωτοδικείο, η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Ως προς τις προθεσμίες ισχύει ό,τι και για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας [1] . Ειδικότερα: Η προθεσμία άσκησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ν 2522/1997 είναι δέκα (10) πλήρεις ημέρες, που ξεκινούν από (α) την γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης που εκδόθηκε επί της προδικαστικής προσφυγής που έχει ασκήσει ή (β) την πάροδο άπρακτου δεκαημέρου (πλήρεις ημέρες) από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Τυχόν έκδοση ή γνωστοποίηση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, μετά την πάροδο δέκα ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, δεν κινεί εκ νέου την προθεσμία άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από την πάροδο άπρακτου του δεκαημέρου. Κάθε τρίτος ενδιαφερόμενος, του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται από το αντικείμενο της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να ασκήσει παρέμβαση. Προς τούτο, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να κοινοποιείται, με φροντίδα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.