Γενετικώς Τροποποιημένα Προϊόντα ΔΕΕ C-470/2016 απόφαση της 14ης Μαρτίου 2018 TestBioTech eV κ/ Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα ΔΕΕ C-470/2016 απόφαση της 14ης Μαρτίου 2018 TestBioTech eV κ/ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο στ΄, του κανονισμού 1367/2006 ορίζει ότι ως περιβαλλοντικό δίκαιο νοείται, για τους σκοπούς του εν λόγω κανονισμού, οιαδήποτε νομοθετική διάταξη της Ένωσης η οποία, ανεξάρτητα από τη νομική της βάση, συμβάλλει στην επιδίωξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης για το περιβάλλον, όπως αυτοί προβλέπονται στη Συνθήκη ΛΕΕ, ήτοι των στόχων της διαφύλαξης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της συνετούς και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και της προαγωγής μέτρων, σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συναφώς, αφ΄ ενός, διαπιστώνεται ότι το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο στ΄, του κανονισμού 1367/2006 ορίζει ότι το αν μια πράξη εκδόθηκε στο πλαίσιο του δικαίου του περιβάλλοντος δεν εξαρτάται από τη νομική βάση επί της οποίας εκδόθηκε η κρίσιμη νομική διάταξη. Αφ΄ ετέρου, το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο στ΄, του κανονισμού 1367/2006 ορίζει ότι η έννοια του «περιβαλλοντικού δικαίου» καλύπτει, για τους σκοπούς του εν λόγω κανονισμού, οιαδήποτε νομοθετική διάταξη της Ένωσης η οποία συμβάλλει στην επιδίωξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.