ΣτΕ 3344/2017 Τμ. Ε΄ [Χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία - Βιώσιμη ανάπτυξη]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣτΕ 3344/2017 (Τμ. Ε΄)   Πρόεδρος: Ι. Μαντζουράνης, Προεδρεύων Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Μ.Τριπολιτσιώτη, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Κ. Βατάλης, Α. Κολούτσος, Πάρεδρος ΝΣΚ, Α. Κόρακας   Νομοθεσία: άρθρα 3-5 ν. 1650/1986 (Α΄ 160, όπως αντικ. από τα άρθρα 1-3 ν. 3010/2002, Α΄ 91), 1-3, 6, 11, 30 ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 1 (§ 2), 26 (§ 1), 29 (§ 2) ν. 4042/2012 (Α΄ 24) κυα 36060/1155/Ε 103/13.6.2013 (Β΄ 1450), Οδηγία 2010/75/ΕΕ (ΕΕ L 334), Απόφαση 2013/163/ΕΕ (ΕΕ L 100/9.4.2013), κυα 22912/1117/2005, κυα 48963/2012, κυα 69728/824/16.5.1996 (Β΄ 358), Οδηγία 91/156/ΕΟΚ, άρθρο 24 Συντ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου. Διαχείριση στερεών αποβλήτων τσιμεντοβιομηχανίας. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη βιομηχανία τσιμέντου αποτελεί σημαντική παράμετρο ορθής πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων και εφαρμογή των αρχών της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγματος. 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση … ζητείται η ακύρωση της …/30.1.2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. …/3.10.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. πρωτ. …/9.11.2012 απόφαση, του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «… ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ …» που λειτουργεί στο … χλμ. ΕΟ … στην περιοχή … του Δήμου … της Περιφερειακής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.