Ευρετήρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1998, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή αγροτική πολιτική και περιβάλλον. Η θεσμική διάσταση. Άρθρο Ι. Λεφάκης, σελ. 338.

ΑΚΤΕΣ

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες -προσωρινές ή μόνιμες- που εγκαθίστανται ή λαμβάνουν χώρα στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη των ακτών, αποτελούν αλλοίωση της ακτογραμμής και του παράκτιου τοπίου, διαταράσσουν σοβαρά το οικείο οικοσύστημα και οδηγούν σε επικίνδυνες χρήσεις του. ΣτΕ 2993/1998, σελ. 401.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η καίρια θέση κτίσματος πάνω στη μοναδική οδό προσπέλασης προς τον αρχαιολογικό χώρο στο μέσο της απόστασης Αράχωβας-Δελφών σε συνδυασμό με το αδόμητο και την εν γένει φυσιογνωμία της περιοχής, απαγορεύουν την επέκταση και προσθήκη τμήματος σε αυτό, καθώς βρίσκεται σε περιοχή που εκτιμάται ως ευαίσθητο τμήμα του όλου Δελφικού τοπίου. ΣτΕ 736/1998, σελ. 408.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτρέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ που υφίστανται μέσα στα εγκεκριμένα όρια των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκων. ΣτΕ Ολ 3445/1998, σελ. 393.

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς της οδηγίας 94/51/ΕΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-285/97 απόφ. 26.7.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 432.

Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά των οδηγιών 94/15/ΕΚ και 94/51/ΕΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-339/97 απόφ. 16.7.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 433.

Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη μεταφοράς των οδηγιών 90/220/ΕΟΚ και 94/51/ΕΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-343/97 απόφ. 9.7.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 434.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών μας. (Από τις διεθνείς διακηρύξεις στις ευθύνες της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης). Άρθρο Δ. Ξυθάλη - Λ. Πυργιώτης - Γ. Τσουκαλάς, σελ. 329.

Βιώσιμη ανάπτυξη και διεύρυνση του προστατευτικού πεδίου του άρθρου 24 § 1 του Συντάγματος στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ. Θέμα Μ. Σγουρέλλη, σελ. 364.

ΔΑΣΗ

Για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της παράνομης καταλήψεως δημοσίου κτήματος (23 παρ. 1 ΑΝ 1539/1938, 1 παρ. 2 ΑΝ 263/1968) απαιτείται η υλική πράξη της κατάληψης υπό την προϋπόθεση του να υπάγεται αυτό στην αναμφισβήτητη κατοχή του δημοσίου. ΑΠ 964/1998 (ΣΤ' Ποιν. Τμ.), σελ. 412.

Ο αναιρεσείων χωρίς σχετική άδεια της αρχής, έρριψε άχρηστα οικοδομικά υλικά (μπάζα) στο πρανές του Κηφισσού ποταμού (έκταση καταστραφείσα σε πυρκαϊά το 1981), σε δασική έκταση κατά την προαναφερθείσα έννοια, καταστρέφοντας την εκεί δασική βλάστηση (μικρά πεύκα), προκαλώντας της βλάβη και παραβλάπτοντας την κατά προορισμό χρήση της. ΑΠ 840/1998 (E' Ποιν. Τμ.) (Σημ. Ε.-Α. Μαριά), σελ. 414.

ΔΕΗ

Υδροηλεκτρικά έργα ποταμού Νέστου. Η υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών από τα νομαρχιακά συμβούλια για υποβαλλόμενες ΜΠΕ δεν ασκεί επίδραση στις εγκριτικές πράξεις αυτών. Νομίμως εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα στον ποταμό Νέστο. ΣτΕ Ολ 4498/1998. σελ. 379.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία radar, δεν επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον. Δεν θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και ζωή των κατοίκων της περιοχής λόγω της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. ΕΑ 187/ 1998, σελ. 410.

ΕΥΠΑΘΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες -προσωρινές ή μόνιμες- που εγκαθίστανται ή λαμβάνουν χώρα στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη των ακτών, αποτελούν αλλοίωση της ακτογραμμής και του παράκτιου τοπίου, διαταράσσουν σοβαρά το οικείο οικοσύστημα και οδηγούν σε επικίνδυνες χρήσεις του. ΣτΕ 2993/1998, σελ. 401.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Δεν προβλέπεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας κατά το στάδιο της χωροθέτησης εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της επέκτασης του ΚΥΤ Αράχθου, η εξέταση διαμαρτυριών θιγομένων από το έργο. ΣτΕ Ολ 3445/ 1998, σελ. 393.

Πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία radar που θα καλύψει τις ανάγκες της αεροναυτιλίας, δεν θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και ζωή των κατοίκων της περιοχής λόγω της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. ΕΑ 187/1998, σελ. 410.

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ως πλάτος δρόμου, για τον καθορισμό του μέγιστου ύψους προσόψεως και του ιδεατού στερεού κτιρίου που ανεγείρεται σε οικόπεδο που βρίσκεται γύρω από κοινόχρηστο χώρο σχηματιζόμενου στην απόληξη αδιεξόδου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πλάτος της (μοναδικής) συμβάλλουσας αδιέξοδης οδού, μετρούμενο στο σημείο της συμβολής της οδού αυτής με τον επίμαχο κοινόχρηστο χώρο. ΣτΕ 3208/1998, σελ. 398.

ΗΠΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες -προσωρινές ή μόνιμες- που εγκαθίστανται ή λαμβάνουν χώρα στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη των ακτών, αποτελούν αλλοίωση της ακτογραμμής και του παράκτιου τοπίου, διαταράσσουν σοβαρά το οικείο οικοσύστημα και οδηγούν σε επικίνδυνες χρήσεις του. ΣτΕ 2993/1998, σελ. 401.

ΗΠΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αναπόσπαστο στοιχείο του παράκτιου παραδοσιακού οικισμού -ιδίως των μικρών νησιών- είναι το παραδοσιακό λιμάνι του. Η κατασκευή νέου λιμανιού σε παραλία του ίδιου οικισμού ή κοντά σε αυτόν, αποτελεί ουσιώδη αλλοίωση του πολιτιστικού περιβάλλοντος του οικισμού και επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και δεν μπορεί να θεωρηθεί ήπια μορφή ανάπτυξης. ΣτΕ 637/1998 (Σημ. Μ. Σγουρέλλη), σελ. 403.

ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ως πλάτος δρόμου, για τον καθορισμό του μέγιστου ύψους προσόψεως και του ιδεατού στερεού κτιρίου που ανεγείρεται σε οικόπεδο που βρίσκεται γύρω από κοινόχρηστο χώρο σχηματιζόμενου στην απόληξη αδιεξόδου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πλάτος της (μοναδικής) συμβάλλουσας αδιέξοδης οδού, μετρούμενο στο σημείο της συμβολής της οδού αυτής με τον επίμαχο κοινόχρηστο χώρο. ΣτΕ 3208/1998, σελ. 398.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Κλιματικές αλλαγές από το Ρίο (1992) - Μέχρι το Μπουένος Άιρες. Επικαιρότητα Μ. Κρητικού - Ε. Πολίτης, σελ. 454.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κοινή αγροτική πολιτική και περιβάλλον. Η θεσμική διάσταση. Άρθρο Ι. Λεφάκης, σελ. 338.

Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη πλήρους μεταφοράς της οδηγίας 79/869/ ΕΟΚ στην εσωτερική έννομη τάξη. ΔΕΚ Υπόθ. C-229/97 απόφ. 15.10.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 420.

Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά οδηγίας στο εξωτερικό δίκαιο. ΔΕΚ Υπόθ. C-71/97 απόφ. 1.10.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 421.

Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 76/464/ ΕΟΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-214/96 απόφ. 25.11.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 422.

Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 76/ 464/ΕΟΚ - Ρύπανση των υδάτων - Παράλειψη μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο. ΔΕΚ Υπόθ. C-232/95 και C-233/95 απόφ. 11.6.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 422.

Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς της οδηγίας 94/51/ΕΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-285/97 απόφ. 26.7.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 432.

Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά των οδηγιών 94/15/ΕΚ και 94/51/ΕΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-339/97 απόφ. 16.7.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 433.

Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη μεταφοράς των οδηγιών 90/220/ΕΟΚ και 94/51/ΕΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-343/97 απόφ. 9.7.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 434.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Νόμος 2664/1998 (ΦΕΚ Α' 275/3.12.1998). Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 295.

Κριτική θεώρηση του νέου θεσμικού πλαισίου για το εθνικό κτηματολόγιο. Νομοθεσία - Σχόλιο Π. Ματθαίος, σελ. 316.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Η καίρια θέση κτίσματος πάνω στη μοναδική οδό προσπέλασης προς τον αρχαιολογικό χώρο στο μέσο της απόστασης Αράχωβας-Δελφών σε συνδυασμό με το αδόμητο και την εν γένει φυσιογνωμία της περιοχής, απαγορεύουν την επέκταση και προσθήκη τμήματος σε αυτό, καθώς βρίσκεται σε περιοχή που εκτιμάται ως ευαίσθητο τμήμα του όλου Δελφικού τοπίου. ΣτΕ 736/1998, σελ. 408.

ΜΠΕ

Υδροηλεκτρικά έργα ποταμού Νέστου. Η υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών από τα νομαρχιακά συμβούλια για υποβαλλόμενες ΜΠΕ δεν ασκεί επίδραση στις εγκριτικές πράξεις αυτών. Νομίμως εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα στον ποταμό Νέστο. ΣτΕ Ολ 4498/1998. σελ. 379.

Για την κατάργηση τμήματος κοινοτικής οδού, το κοινοτικό συμβούλιο πρέπει να κινήσει τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων από το αρμόδιο διοικητικό όργανο υποβάλλοντας τεχνική και περιβαλλοντική μελέτη. ΣτΕ 4033/1998 (Σημ. Μ. Γαβουνέλη), σελ. 386.

ΝΗΣΙΑ

Αναπόσπαστο στοιχείο του παράκτιου παραδοσιακού οικισμού -ιδίως των μικρών νησιών- είναι το παραδοσιακό λιμάνι του. Η κατασκευή νέου λιμανιού σε παραλία του ίδιου οικισμού ή κοντά σε αυτόν, αποτελεί ουσιώδη αλλοίωση του πολιτιστικού περιβάλλοντος του οικισμού και επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και δεν μπορεί να θεωρηθεί ήπια μορφή ανάπτυξης. ΣτΕ 637/1998 (Σημ. Μ. Σγουρέλλη), σελ. 403.

ΟΔΟΙ

Για την κατάργηση τμήματος κοινοτικής οδού, το κοινοτικό συμβούλιο πρέπει να κινήσει τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων από το αρμόδιο διοικητικό όργανο υποβάλλοντας τεχνική και περιβαλλοντική μελέτη. ΣτΕ 4033/1998 (Σημ. Μ. Γαβουνέλη), σελ. 386.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών μας. (Από τις διεθνείς διακηρύξεις στις ευθύνες της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης). Άρθρο Δ. Ξυθάλη - Λ. Πυργιώτης - Γ. Τσουκαλάς, σελ. 329.

Αναπόσπαστο στοιχείο του παράκτιου παραδοσιακού οικισμού -ιδίως των μικρών νησιών- είναι το παραδοσιακό λιμάνι του. Η κατασκευή νέου λιμανιού σε παραλία του ίδιου οικισμού ή κοντά σε αυτόν, αποτελεί ουσιώδη αλλοίωση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. ΣτΕ 637/1998 (Σημ. Μ. Σγουρέλλη), σελ. 403.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σχεδιασμός ως μέσο προστασίας του περιβάλλοντος. Θέμα Γ. Τράντας, σελ. 359.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Περιβάλλον - Ενημέρωση - Οδηγία 90/ 313/ΕΟΚ - Διοικητικό μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος - Προανάκριση. ΔΕΚ Υπόθ. C-321/96 απόφ. 17.6.1998 (Σημ. Ι. Κουφάκη), σελ. 447.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Υδροηλεκτρικά έργα ποταμού Νέστου. Η υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών από τα νομαρχιακά συμβούλια για υποβαλλόμενες ΜΠΕ δεν ασκεί επίδραση στις εγκριτικές πράξεις αυτών. Νομίμως εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα στον ποταμό Νέστο. ΣτΕ Ολ 4498/1998. σελ. 379.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Περιβαλλοντική ή «πράσινη» διαφήμιση - Προστασία του καταναλωτή. Άρθρο Α. Λιάσκα, σελ. 349.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη πλήρους μεταφοράς της οδηγίας 79/869/ ΕΟΚ στην εσωτερική έννομη τάξη. ΔΕΚ Υπόθ. C-229/97 απόφ. 15.10.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 420.

Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά οδηγίας στο εξωτερικό δίκαιο. ΔΕΚ Υπόθ. C-71/97 απόφ. 1.10.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 421.

Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 76/464/ ΕΟΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-214/96 απόφ. 25.11.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 422.

Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 76/ 464/ΕΟΚ - Ρύπανση των υδάτων - Παράλειψη μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο. ΔΕΚ Υπόθ. C-232/95 και C-233/95 απόφ. 11.6.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 422.

ΡΑΝΤΑΡ

Πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία radar που θα καλύψει τις ανάγκες της αεροναυτιλίας, δεν επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον και δεν θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και ζωή των κατοίκων της περιοχής λόγω της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. ΕΑ 187/1998, σελ. 410.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΙΟ

Κλιματικές αλλαγές από το Ρίο (1992) - Μέχρι το Μπουένος Άιρες. Επικαιρότητα Μ. Κρητικού - Ε. Πολίτης, σελ. 454.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ως πλάτος δρόμου, για τον καθορισμό του μέγιστου ύψους προσόψεως και του ιδεατού στερεού κτιρίου που ανεγείρεται σε οικόπεδο που βρίσκεται γύρω από κοινόχρηστο χώρο σχηματιζόμενου στην απόληξη αδιεξόδου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πλάτος της (μοναδικής) συμβάλλουσας αδιέξοδης οδού, μετρούμενο στο σημείο της συμβολής της οδού αυτής με τον επίμαχο κοινόχρηστο χώρο. ΣτΕ 3208/1998, σελ. 398.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών μας. (Από τις διεθνείς διακηρύξεις στις ευθύνες της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης). Άρθρο Δ. Ξυθάλη - Λ. Πυργιώτης - Γ. Τσουκαλάς, σελ. 329.

ΥΔΑΤΑ

Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη πλήρους μεταφοράς της οδηγίας 79/869/ ΕΟΚ στην εσωτερική έννομη τάξη. ΔΕΚ Υπόθ. C-229/97 απόφ. 15.10.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 420.

Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά οδηγίας στο εξωτερικό δίκαιο. ΔΕΚ Υπόθ. C-71/97 απόφ. 1.10.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 421.

Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 76/464/ ΕΟΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-214/96 απόφ. 25.11.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 422.

Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 76/ 464/ΕΟΚ - Ρύπανση των υδάτων - Παράλειψη μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο. ΔΕΚ Υπόθ. C-232/95 και C-233/95 απόφ. 11.6.1998 (Σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 422.

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Υδροηλεκτρικά έργα ποταμού Νέστου. Η υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών από τα νομαρχιακά συμβούλια για υποβαλλόμενες ΜΠΕ δεν ασκεί επίδραση στις εγκριτικές πράξεις αυτών. Νομίμως εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα στον ποταμό Νέστο. ΣτΕ Ολ 4498/1998. σελ. 379.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Υδροηλεκτρικά έργα ποταμού Νέστου. Η υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών από τα νομαρχιακά συμβούλια για υποβαλλόμενες ΜΠΕ δεν ασκεί επίδραση στις εγκριτικές πράξεις αυτών. Νομίμως εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα στον ποταμό Νέστο. ΣτΕ Ολ 4498/1998. σελ. 379.