ΔΕΚ Υπόθ. C- 339/1997, απόφ. 16.7.1998 [Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά των οδηγιών 94/15/ΕΚ και 94/51/ΕΚ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1998, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Παράβαση κράτους μέλους - Μη μεταφορά των οδηγιών 94/15/ΕΚ και 94/51/ΕΚ 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 30 Σεπτεμβρίου 1997, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, προσφυγή με αίτημα να αναγνωριστεί ότι, μη λαμβάνοντας εντός των ταχθεισών προθεσμιών τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις οδηγίες: – 94/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1994, για πρώτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/ 220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη [εκούσια] ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (ΕΕ L 103, σελ. 20) και – 94/51/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 1994, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (ΕΕ L 297, σελ. 29), το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις εν λόγω οδηγίες. 7. Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου αναγνωρίζει ότι δεν μετέφερε στην εσωτερική έννομη τάξη τις οδηγίες 94/15 και 94/51 εντός των προθεσμιών που αυτές τάσσουν. Πάντως, διευκρινίζει ότι η νομοθετική διαδικασία περί υιοθετήσεως των οδηγιών δεν μπορούσε να κινηθεί προ της εκδόσεως του νόμου της 13ης Ιανουαρίου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.