ΔΕΚ Υπόθ. C- 398/2002, απόφ. 27.5.2004 [Διαχείριση στερεών αποβλήτων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2004, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή κατά Ισπανίας Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 75/442/ΕΟΚ. Περιβάλλον. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 11 Νοεμβρίου 2002, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 226 ΕΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωρισθεί ότι το Βασίλειο της Ισπανίας, μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει, ως προς τον χώρο αποθέσεως αποβλήτων της La Baneza (Ισπανία), την εφαρμογή των άρθρων 4, 9 και 13 της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σελ. 86), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ L 78, σελ. 32, στο εξής: Οδηγία 75/442), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω Οδηγία. Η προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία 5. Κατόπιν γραπτής ερωτήσεως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έκανε λόγο για ενδεχόμενη ύπαρξη παράνομου χώρου αποθέσεως αποβλήτων στη θέση La Ba?eza, η Επιτροπή ζήτησε από τις ισπανικές αρχές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις επί της καταγγελίας αυτής και επί των μέτρων που έλαβαν για την εφαρμογή της Οδηγίας 75/442. 6. Με έγγραφο της 22ας Νοεμβρίου 2000, οι ισπανικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι ο χώρος αποθέσεως αποβλήτων της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.