ΔΕΚ Υπόθ. C- 53 και C-217/2002, απόφ. 1.4.2004 [Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2004, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Commune de Braine-le-Chateau (C-53/2002), Michel Tillieut κ.λπ. (C-217/2002) και Region wallonne, παρουσία των: BIFFA Waste Services SA (C-53/2002), Philippe Feron (C-53/2002), Philippe De Codt (C-53/2002) και Proprete, Assainissement, Gestion de l΄ environnement SA (PAGE) (C-217/2002) Οδηγίες 75/442/ΕΟΚ και 91/156/ΕΟΚ. Απόβλητα. Σχέδια διαχειρίσεως. Κατάλληλες τοποθεσίες και εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. Άδεια, ελλείψει σχεδίου διαχειρίσεως, περιλαμβάνουσα γεωγραφικό χάρτη με ακριβή ένδειξη των τοποθεσιών που προβλέπονται για χώρους διαθέσεως. 1. Με αποφάσεις της 8ης Φεβρουαρίου 2002 (C-53/2002) και της 28ης Μαΐου 2002 (C-217/2002), που περιήλθαν στο Δικαστήριο στις 21 Φεβρουαρίου και 13 Ιουνίου 2002 αντιστοίχως, το Conseil d΄ Etat υπέβαλε, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 234 ΕΚ, πλείονα προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί στερεών αποβλήτων (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σελ. 86), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ L 78, σελ. 32, στο εξής: Οδηγία). 2. Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο δύο διαφορών μεταξύ, αντιστοίχως, της κοινότητας Braine-le-Chateau (C-53/2002) και του M. Tillieut, της ενώσεως των κατοίκων της Louvain-la-Neuve ASBL και του W. Gregoire (C-217/2002, στο εξής: Tillieut κ.λπ.) και της περιφέρειας της Βαλλονίας ως προς το θέμα της άδειας εκμεταλλεύσεως των τοποθεσιών που προορίζονται για τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.