ΣτΕ Ολ 526/2003 [Ακύρωση πρακτικού ανάθεσης - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2004, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Σ. Χαραλαμπίδης, Σύμβουλος ΣτΕ Προκειμένου για έργα των οποίων η πραγματοποίηση αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του Ν 1650/1986, απαιτείται η προηγούμενη της ενάρξεως πραγματοποιήσεώς τους έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η παράλειψη της οποίας καθιστά ακυρωτέα την περί αναθέσεως της κατασκευής του έργου πράξη. Ακύρωση πράξης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας του έργου κατασκευής Παρακαμπτηρίου Ερυθρών Ν. Αττικής (μειοψ.). [...] 2. Επειδή την 29ην Ιουνίου 1994 ενεκρίθη υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ανασυντεταγμένη η οριστική μελέτη οδοποιίας, η προκρίνουσα την λύσιν της εκ δυσμών παρακάμψεως των Ερυθρών (Αττικής), ακολούθως δε εχώρησεν η δημοπράτησις και η ανάθεσις της κατασκευής του έργου εις την Εταιρίαν «Ν. ΑΤΕ» διά της υπό στοιχεία .../17.11.1994 αποφάσεως του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, τιτλοφορουμένης «έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου Κατασκευή Παρακαμπτηρίου Ερυθρών, προϋπολογισμού 600.000.000 δραχμών». Της τελευταίας ταύτης πράξεως ζητείται ήδη η ακύρωσις δια της κρινόμενης αιτήσεως, εισαγομένης εις την Ολομέλειαν κατόπιν της 541/2002 παραπεμπτικής αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος. 3. Επειδή, ο Ν 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160) ορίζει στο άρθρο 3 ότι «1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού τα δημόσια ή ιδιωτικά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.