ΣτΕ ΕΑ 124/2004 [Εγκατάσταση λατομείου αδρανών υλικών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2004, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Ν. Ρόζος, Σύμβουλος ΣτΕ Δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης λατομικού χώρου αδρανών υλικών σε περιοχή του Ν. Ιωαννίνων, για το λόγο ότι δεν πιθανολογήθηκε ότι η εν λόγω λατομική δραστηριότητα θα επιφέρει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη των φυσικών πνευμόνων, του αναγλύφου και των οικοσυστημάτων της περιοχής. [...] 2. Επειδή με την 11587/23.4.1992 κοινή απόφαση των Γενικών Διευθυντών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και Φυσικού Πλούτου του ΥΒΕΤ εγκρίθηκαν υπέρ της ΑΕ «Λ. ΑΕΑΤΕΒΕ», με ισχύ μέχρι την 31.12.1999, οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών εκτάσεως 205.678 τ.μ. στην καθορισθείσα με την ΒΜ 1083/ΦΛ23.1/13.7-1.8.1989 απόφαση του Νομαρχούντος Διευθυντή Εσωτερικών Νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄ 564) λατομική περιοχή «Πύργος» της Κοινότητας Μαρμάρων. Επακολούθησε δε η 2/5.11.1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία χορηγήθηκε στην ανωτέρω εταιρία άδεια επεμβάσεως για τη διενέργεια λατομικών εργασιών. Προκειμένου να εκδοθεί νέα απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την αυτήν περιοχή (βλ. το .../2.2.2004 έγγραφο της Διευθύντριας Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο της Επικρατείας), ζητήθηκε η γνώμη του Δασάρχη Ιωαννίνων, ο οποίος συμφώνησε σχετικώς με το .../1.7.2003 έγγραφό του, εκδόθηκε δε αρχικώς η 2574/20.8.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.