Α. Μικρουλέα, Οι διατάξεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν 4261/2014 - CRD IV)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Οι διατάξεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν 4261/2014 - CRD IV)* Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Επικ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης είναι καθοριστικής σημασίας, διότι οι εταιρείες με χρηστή διοίκηση έχουν περισσότερες πιθανότητες μακροπρόθεσμα να είναι πιο ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Μέχρι σήμερα το ενωσιακό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ήταν ένας συνδυασμός νομικά εξαναγκαστών κανόνων (βλ. Ν 3016/2002, Ν 3693/2008, Ν 3884/2010 και Ν 3873/2010) και μη δεσμευτικών κανόνων, όπως οι τελευταίοι αποτυπώνονταν στους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης και εφαρμόζονταν βάσει της αρχής “comply or explain” (βλ. Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες του ΕΣΕΔ, Οκτώβριος 2013). Υπό τον ισχύοντα νέο τραπεζικό νόμο Ν 4261/2014, ο οποίος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2013/36/EE του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23.6.2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CRD IV) [1] δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα για συμμόρφωση ή αιτιολόγηση για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθόσον το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, ως θα αναλυθεί κατωτέρω, αποτελείται πλέον μόνο από νομικά εξαναγκαστούς κανόνες. Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση περιγράφει τον τρόπο που οι εταιρείες διοικούνται και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.