ΕιρΕλευσίνας 15/2013

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Χ. Ασημάκου, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Ε. Πέππα, Κ. Ζερβού, Γ. Χρήστου, Ε. Φουσέκη Διατάξεις: άρθρα 1, 5, 6 παρ.3, 8 παρ. 2 και 5, 9 παρ. 2 και 11 Ν 3869/2010, 281, 1217, 1300 ΑΚ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ. Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών καταβολών. Ορισμός νέας δικασίμου προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του αιτούντος και να προσδιορισθούν, ενδεχομένως, μηνιαίες καταβολές για το υπόλοιπο της τετραετίας διάστημα. Εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια κατοικία του αιτούντος και καθορίζονται μηνιαίες καταβολές για τη διάσωσή της για χρονικό διάστημα 10 ετών, λαμβανομένου υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει ο αιτών να καταβάλει για τη διάσωσή της, της οικονομικής του δυνατότητας, καθώς και της ηλικίας του. Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί προνομιακά σε εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια τράπεζα. Μετά το πέρας των 10 ετών, το ως άνω ποσό θα καταβάλλεται συμμέτρως στις μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες πιστώτριες του αιτούντος. Από τις διατάξεις των άρθρων 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάξει κάθε μέτρο πρόσφορο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.