Δ. Κ. Ρούσσης, Η de lege lata ανενέργεια της διαδικασίας της εταιρικής (εκούσιας) εκκαθάρισης του ΚΝ 2190/1920 κατά την περάτωση του νομικού προσώπου της τράπεζας

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Ι. Το ζήτημα Το ζήτημα της sedes materiae της εκκαθάρισης των νομικών προσώπων των τραπεζών και ειδικότερα της διαδικασίας περάτωσης των εργασιών του νομικού προσώπου και πραγμάτωσης (χρησιμοποίησης) του ενεργητικού τους [1] , προκειμένου κατά βάση να ικανοποιηθούν οι πιστωτές αυτού από το προϊόν ρευστοποίησης, αναδεικνύεται ως ουσιώδες, ιδίως μετά την εισαγωγή σχετικών νεότευκτων διατάξεων στην εσωτερική έννομη τάξη και τη νομικά σημαντική ανάγκη λυσιτελούς αντιμετώπισης των αυξανόμενων φαινομένων δυσπραγίας των λειτουργούντων στην Ελλάδα τραπεζικών εταιρειών. Πράγματι, έως της εισαγωγής του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων κατά ρητή εξουσιοδότηση του άρθρ. 68 παρ. 2 Ν 3601/2007, ειδικές διατάξεις για την εκκαθάριση των τραπεζικών εταιρειών περιείχε μόνον η διάταξη του άρθρ. 9 ΑΝ 1665/1951 κι η απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 975/1/1956. Με την τροποποίηση του Ν 3601/2007 η διαδικασία εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων ρυθμίζεται πλέον από το ακόλουθο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο [2] : από τα άρθρα 62-69 του Κεφαλαίου ΙΒ΄ του Ν 3601/2007, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 1-6 του πρόσφατου Ν 4021/2011 και του Ν 4051/2012 [3] , σε συνδυασμό με τον Ν 3458/2006 [4] , με τον οποίο ενσωματώθηκε αυτούσια η Οδηγία 2001/24/ΕΚ [5] στην ελληνική έννομη τάξη. Ειδικότερα, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 68...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.