ΣτΕ 845/1994 Β΄ Τμ. [Φόρος κατανάλωσης] (Σημ. Μ. Κυπραίου)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 5/1995, Μάιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ηλ. Παπαγεωργίου , Σύμβουλος Εισηγητής Σ. Καραλής, Σύμβoυλος Δικηγόροι Ε. Γκανάς, Γρ. Κρόμπας ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ. Φόρος επιρριπτόμενος στην κατανάλωση. Δεν είναι επιτρεπτός ο αναδρoμικός καταλογισμός φόρου επιρριπτομένου στην κατανάλωση όταν από τη συμπεριφoρά της διοίκησης δημιουργήθηκε από μακρό χρόνο στον φορολογούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι δεν υπόκειται στo φόρο και για τo λόγo αυτό δεν τον επέρριπτε στην κατανάλωση, εφόσον η φορολογική επιβάρυνση θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης. Η συμπεριφoρά της διοίκησης απαιτείται να εκδηλώνεται με θετικές ενέργειες. Παράβαση αρχών χρηστής διοίκησης. Ανάκληση υποβoλής δηλώσεων. Επειδή, ναι μεν τo δικαίωμα τoυ Δημοσίου προς βεβαίωσιν φόρου καταλύεται, κατ' αρχήν, διά της παραγραφής του σχετικού δικαιώματος, διαδικασία δε προηγουμένης οχλήσεως των φορολογουμένων, υποχρεουμένων να γνωρίζουν τας φoρολογικάς των υποχρεώσεις, δεν θεσπίζεται, κατά κανόνα, υπό του νόμου, πλην όμως, προκειμένου περί φόρoυ επιρριπτoμένου εις την κατανάλωσιν, οσάκις εκ της συμπεριφoράς της διοικήσεως εδημιουργήθη από μακρού χρόνου εις τoν φορoλογούμενον σταθερά και δεδικαιολογημένη πεποίθησις ότι δεν υπόκειται εις τον φόρον τούτον και συνεπεία τoύτoυ δεν τoν επέρριπτεν εις την κατανάλωσιν, δεν είναι νόμω επιτρεπτός ο εις βάρος αυτού καταλογισμός φόρoυ αναγομένου εις τo παρελθόν, εφόσον η τοιαύτη φορολογική επιβάρυνσις θα ηδύνατο, ενόψει των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.