ΣτΕ 799/1994 Β΄ Τμ. [Φοροδοτική ικανότητα]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 4/1995, Απρίλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Σ. Γιάγκας, Αντιπρόεδρος Εισηγητής Ε. Αντωνόπουλος, Πάρεδρος Δικηγόρος Δ. Παπαδόπουλος ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Εξακρίβωση ελάχιστης φοροδοτικής ικανότητας. Μαχητό το καθιερούμενο τεκμήριο από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 τoυ Ν 1591/1986 για τον πρoσδιορισμό τoυ εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλματος. Αποβλέπει στην εξακρίβωση της ελαχίστης φοροδοτικής ικανότητας των φορoλογoυμένων και δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5, 78, 20, 26 και 5 παρ. 1 τoυ Συντάγματος. Επειδή, όπως έχει επανειλημμένως κριθή (βλ. ΣτΕ 1694/90, 2504-7/91, 3024/92, κ.α.), το καθιερoύμενο από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Ν 1591/1986 (φ. 50) τεκμήριο προσδιορισμού τoυ εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρήσεως ή ελευθερίου επαγγέλματος (άρθρ. 33β και 47α, αντιστοίχως, του ΝΔ 3323/1955) αποβλέπει στην εξακρίβωση της ελάχιστης φοροδοτικής ικανότητας των οικείων φορολογουμένων, εν όψει δε των οριζομένων στις διατάξεις αυτές πραγματικών στοιχείων εφαρμογής τoυ (τεκμαρτό εισόδημα 450.000 ή 550.000 δρχ., μετά πενταετίαν από την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος, σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων κ.λπ.), καθώς και του χαρακτήρα αυτού ως μαχητoύ, αποτελεί συνταγματικώς ανεκτό τρόπο προσδιορισμού πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας των ως άνω φορολογουμένων. Συνεπώς, το τεκμήριο αυτό, με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και, ειδικώτερα, σ' εκείνες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.