ΕφΘεσ 633/1995 Α΄ Τμ. [Εμπορική αντιπροσωπεία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 4/1995, Απρίλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Δ. Βούρβαχης, Εφέτης Εισηγήτρια Α. Γαλάταλη, Εφέτης Δικηγόροι Ευδ. Μπαλκούδη-Τζαμπαζίδου, Γ. Μιχάλης ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ. Εφαρμογή διατάξεων ΑΚ περί εντολής. Εμπορική αντιπρόσωπος, ΟΕ, που ανέλαβε την υποχρέωση, αντί εβδομαδιαίας αμοιβής, να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά και να πωλεί για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου, με δαπάνες του και με δικά του μεταφορικά μέσα, τα προϊόντα της εμπορικής του δραστηριότητας (φυτά) σε περιοχές της Ελλάδας και να του αποδίδει το εισπραχθησόμενο τίμημα εντός μηνός από την έκδοση από αυτόν τιμολογίων. Κατακράτηση των εισπραχθέντων από την ΟΕ με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης. Βάσεις αγωγής η εντολή και η αδικοπραξία λόγω υπεξαίρεσης. Εις ολόκληρον ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων της ΟΕ. Προσωπική κράτηση τούτων όταν η ΟΕ έχει εμπορικό σκοπό. Επειδή, αι συμβάσεις της εμπορικής αντιπροσωπείας, καθ' ας ο εμπορικός αντιπρόσωπος αναλαμβάνει όπως, επί τη συμπεφωνημένη αμοιβή (προμηθεία ή ποσοστοίς) διαθέτη ή διαμεσολαβή δια την διάθεσιν των προϊόντων της επιχειρήσεως τινός, ελλείψει ειδικών διατάξεων εν τω Εμπορικώ Νόμω, διέπονται κατά την κρατήσασαν άποψιν, ην και το Δικαστήριον τούτο αποδέχεται ως ορθοτέραν, υπό των περί εντολής (άρθρο 713 επ.) διατάξεων του Αστικού Κώδικος, εις ας παραπέμπει το άρθρον 91 ΕμπΝ εν συνδ. προς το άρθρο 3 ΕισΝΑΚ ( Τσιριντάνη : Στοιχεία ΕμπορΔικ Α ι παρ. 63, Ρόκα : ΕμπορΔικ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.