ΜΕφΛαρ 317/2017 [Επιταγή]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8/2018, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Σ. Μελάς, Εφέτης Δικηγόροι: Η. Παππάς, Μ. Ζαχαράκη ΕΠΙΤΑΓΗ. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Η ένσταση του εκδότη περί πλαστογράφησης της υπογραφής του προτείνεται κατά παντός κομιστή. Διατάξεις: άρθρο 22 Ν 5960/1933 [...] 4. Εξ αντιδιαστολής προς τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν 5960/1933 «περί επιταγής», κατά την οποία «τα εξ επιταγής αναγόμενα πρόσωπα δύνανται να αντιτάξωσι κατά του κομιστού τας ενστάσεις τας στηριζόμενας επί των προσωπικών σχέσεων αυτών μετά του εκδότου ή των προηγουμένων κομιστών, μόνον εάν ο κομιστής κατά την κτήσιν της επιταγής ενήργησεν εν γνώσει προς βλάβην του οφειλέτου», σε περίπτωση πλαστογραφήσεως της υπογραφής του εκδότη επιταγής, ο φερόμενος ως εκδότης μπορεί να προβάλει την ένσταση της πλαστότητας της υπογραφής του κατά του κομιστή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί και αποδείξει την προβλεπόμενη από το ανωτέρω άρθρο 22 του Ν 5960/1933 προϋπόθεση, ότι δηλ. κατά την κτήση της επιταγής ο κομιστής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του (ΑΠ 1490/2009, ΑΠ 93/2006). Η εκκαλούσα-καθής η ανακοπή με τις προτάσεις της στον πρώτο βαθμό ισχυρίστηκε ότι ένσταση από το άρθρο 22 Ν 5960/1933 δεν μπορεί να θεμελιωθεί ούτε να αποδειχθεί, διότι η Τράπεζα δεν θα μπορούσε να γνωρίσει τις οποιεσδήποτε σχέσεις υπήρχαν μεταξύ της εις διαταγήν εταιρίας και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.