ΔΕΚ Υπόθ. C- 43/1996 απόφ. 18.6.1998 [Παράβαση κράτους μέλους . Οδηγία 77/388/ΕΟΚ]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 4/1999, Απρίλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας Από: «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ε.Κ.» 16/98 Διατάξεις: άρθρα 17 παρ. 2, 6 Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ Παράβαση κράτους μέλους. Έκτη Οδηγία 77/388/ ΕΟΚ του Συμβουλίου. Άρθρο 17, παρ. 2 και 6. Δικαίωμα προς έκπτωση. Εξαιρέσεις προβλεπόμενες από εθνικούς κανόνες προγενέστερους της έκτης Οδηγίας. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 14 Φεβρουαρίου 1996, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε προσφυγή ζητώντας να αναγνωριστεί ότι η Γαλλική Δημοκρατία, διατηρώντας σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες αποκλείεται η έκπτωση του φόρου προστιθεμένης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ) επί μεταφορικών μέσων που συνιστούν το εργαλείο της δραστηριότητας του υποκειμένου στον φόρο, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την έκτη Οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (στο εξής: έκτη Οδηγία), και ιδίως από τις διατάξεις του άρθρου της 17 παρ. 2. Η έκτη Οδηγία Προς στήριξη της προσφυγής της, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο προβλεπόμενος από τη γαλλική νομοθεσία αποκλεισμός του δικαιώματος προς έκπτωση του ΦΠΑ επί αγαθών που αποτελούν το εργαλείο ή το αντικείμενο της δραστηριότητας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.