ΕφΑθ 3792/1996 [Πτώχευση]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/1997, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ο. Αλιφιέρης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Φ. Μπολόφης, Εφέτης Δικηγόρος Α. Γεωργιόπουλος ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Παύση των εργασιών. Ως έλλειψη περιουσίας νοείται όχι η έλλειψη ενεργητικού αλλά η έλλειψη χρημάτων για τη συνέχιση των εργασιών. Η ύπαρξη πτωχευτικής περιουσίας ικανής να προσπορίσει μέρισμα δεν εμποδίζει την κήρυξη της παύσης εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα. Επειδή κατά το άρθρο 637 ΕμπΝ «Εάν αι εργασίαι της πτωχεύσεως δεν δύνανται να εξακολουθήσωσι δι’ έλλειψιν περιουσίας, το δικαστήριο δύναται επί τη εκθέσει του εισηγητού και ακουσθέντων των συνδίκων να κηρύξη και εξ επαγγέλματος την παύσιν των εργασιών της πτωχεύσεως». Από το συνδυασμό της διατάξεως αυτής με εκείνη του άρθρου 638 του ίδιου νόμου, κατά την οποία «ο πτωχεύσας και πας άλλος, διαφερόμενος δύναται, κατά πάσαν στάσιν της υποθέσεως να ζητήσει την ανάκληση της αποφάσεως, δι’ ής κηρύττεται η παύσις, των εργασιών της πτωχεύσεως, αποδεικνύων ότι υπάρχουσιν ικανά προς αποπεράτωσιν των εργασιών της πτωχεύσεως χρήματα ή προκαταβάλλων εις χείρας των συνδίκων την προς τούτο αναγκαίαν ποσότητα», σαφώς προκύπτει ότι ως έλλειψη περιουσίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει, ύστερα, από έκθεση του Εισηγητή και αφού ακουστούν οι σύνδικοι, στην κήρυξη της παύσεως των εργασιών της πτωχεύσεως, αν εξαιτίας αυτής (ελλείψεως περιουσίας) δεν μπορούν να συνεχιστούν οι εν λόγω εργασίες,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.