Οι υποχρεώσεις μίας οντότητας προς τρίτους Εμφάνιση στον Ισολογισμό, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, Επιμ. Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2017, Νοέμβριος 2017

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

1. Γενικά Στο άρθρο 22 του Ν 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) περιγράφεται η κατηγορία των υποχρεώσεων μίας οντότητας, προς τρίτους. Στις παραγράφους του ως άνω άρθρου (1 έως και 14) αναλύονται τρεις υποκατηγορίες υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μιας οικονομικής μονάδας (οντότητας) ορίζονται οι δεσμεύσεις που αυτή αναλαμβάνει, στο πλαίσιο των εμπορικών, ή ευρύτερα, των επιχειρηματικών της συναλλαγών. Οι δεσμεύσεις αυτές ενδέχεται να προέρχονται από διάφορες μορφές απλών ή σύνθετων συμβάσεων, στις οποίες προβλέπεται ο τρόπος πραγματοποίησης της μελλοντικής κάλυψής τους, είτε με καταβολή μετρητών, είτε με παράδοση - αποδοχή αξιογράφων (συναλλαγματικών ή επιταγών). Παράδειγμα: Η αγορά εμπορευμάτων (αποθεμάτων) με πίστωση, είναι στην πραγματικότητα μία σύμβαση, η οποία «καταρτίζεται» κατά την έκδοση του τιμολογίου. Το παραστατικό πώλησης, εφόσον γίνεται αποδεκτό από το αντισυμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή από την οντότητα/αγοραστή, συνιστά μια δικαιοπραξία, στην οποία εμπεριέχεται το χρηματοοικονομικό στοιχείο της υποχρέωσης, λόγω της πίστωσης χρόνου για την εξόφληση του τιμολογίου, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στα λογιστικά της βιβλία (αρχεία). Ακολούθως, χρηματοοικονομική υποχρέωση είναι και η λήψη ενός δανείου, από πιστωτικό ίδρυμα, για το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται σχετική δανειακή σύμβαση, ενώ περαιτέρω για την εξόφλησή του (τόκοι και χρεολύσια), θα απαιτηθούν χρηματικά διαθέσιμα. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.