ΑΠ 70/2016 [Τράπεζες - Κανονισμός με πρόβλεψη πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας - Μειωμένη αποζημίωση]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 5/2016, Μάιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Σύμφωνα με το άρθρο 8 εδ. α’ του Ν 3198/1955 μισθωτοί, που συνδέονται με σύμβαση εργασίας διάρκειας αορίστου χρόνου, εφόσον συμπληρώσουν δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας, σε περίπτωση δε έλλειψης τέτοιου ορίου το 65ο έτος της ηλικίας τους και αποχωρήσουν από την υπηρεσία με τη συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης από τον Ν 2112/1920 αποζημίωσης για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, που υπολογίζεται κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού. Η σύμβαση εργασίας, που διέπεται από Κανονισμό του εργοδότη, που έχει ισχύ νόμου και προβλέπει την αποχώρηση του μισθωτού με τη συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου ηλικίας είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου. Εφόσον, όμως, έχουν προβλεφθεί από τον Κανονισμό περιπτώσεις πρόωρης λύσης της σύμβασης, τότε ενυπάρχει διαλυτική αίρεση, με την πλήρωση της οποίας, η σύμβαση μεταπίπτει εξαρχής σε αορίστου χρόνου. Κανονισμός εργασίας Τράπεζας έχων ισχύ ουσιαστικού νόμου. Οι όροι του εφαρμοζόμενου με ισχύ νόμου Κανονισμού εργασίας αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας του μισθωτού και συνεπώς, η διεπόμενη από τέτοιο Κανονισμό ατομική σύμβαση εργασίας του μισθωτού περιέχει και τους όρους του Κανονισμού. Όρος Κανονισμού περί λύσης της σύμβασης εργασίας πριν από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας με την έγγραφη παραίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται αποδοχή ή συγκατάθεση της Τράπεζας. Ο αποχωρών με έγγραφη παραίτηση υπάλληλος της Τράπεζας δικαιούται τη μειωμένη αποζημίωση του άρθρου 8 εδ. α’ του Ν 3198/1955, αφού είναι δεδομένη και η συγκατάθεση της Τράπεζας, η οποία θεωρείται ότι δόθηκε εκ των προτέρων με το παρεχόμενο από τον Κανονισμό δικαίωμα παραίτησης του μισθωτού, χωρίς να απαιτείται για την άσκηση αυτού ή την επέλευση των αποτελεσμάτων της παραίτησης η αποδοχή αυτής από την Τράπεζα ή η ρητή συγκατάθεσή της στην αποχώρηση των εργαζομένων. Η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία του δικαιώματος καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης που θεσπίζεται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν 3198/1955 εφαρμόζεται και επί της διάταξης του άρθρου 8 εδ. α' του Ν 3198/1955. Δεν μπορεί, εν προκειμένω, να τύχει ανάλογης εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ, γιατί δεν συμβιβάζεται προς τη φύση και το σκοπό της αποκλειστικής αυτής προθεσμίας, ούτε μπορεί να παραγραφεί η σχετική αξίωση σε επιδικία μετά την εμπρόθεσμη άσκησή της με αγωγή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.