Τεύχος 12/2004, Δεκέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Διεύθυνση Σύνταξης: Ε. Περάκης
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Γκόρτσος, Ι. Καράκωστας, Ι. Ληξουριώτης, Ε. Περάκης, Γ. Φουφόπουλος
Επιμέλεια Ύλης: Α. Καραντάνα, Σ. Κουμπούρης, Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Π. Πετροπούλου
ISSN: 1108-2720
Έτη: 25
Τεύχη: 271
Άρθρα: 11749

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Β΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Εμπορικό - Οικονομικό Δίκαιο

Γενικό μέρος
Εταιρίες
Χρηματοοικονομικοί θεσμοί
Αξιόγραφα
Εμπορικές συμβάσεις
Εμπορική διαιτησία

ΙI. Αστικό Οικονομικό Δίκαιο

Προστασία Καταναλωτή

III. Εργατικό Δίκαιο

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
Αρχή της ισότητας
Χρόνος εργασίας
Μεταβολή όρων εργασίας
Λύση σύμβασης εργασίας

IV. Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογία εισοδήματος
Διοικητική εκτέλεση
Διοικητική διαδικασία
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ακυρωτικές διαφορές
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
Ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Διοίκησης

Δ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ε΄ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο*
Επιμ: Μ. Κατζέλα

ΣΤ΄ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ζ΄ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ευρετήρια

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997

Τεύχη 1996

Τεύχη 1995