ΕφΑθ 4268/2002 [Πραγματικά ελαττώματα] (σημ. Ε. Καστρήσιος)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 5/2004, Μάιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ν. Οικονομίδης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Π. Πετρόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι Γ. Πεζόδρομος, Χ. Αθανασόπουλος Διατάξεις: άρθρα 298, 330, 513 επ. ΑΚ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. Σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας επί πωλήσεως είδους και επί πωλήσεως γένους, ο αγοραστής έχει παράλληλες και αυτοτελείς αξιώσεις, η άσκηση της μιας εκ των οποίων επάγεται τον αποκλεισμό των άλλων. Στην πώληση γένους, η αξίωση αποζημίωσης για περαιτέρω ζημία (330 και 298 ΑΚ) είναι διάφορη της αποζημίωσης για μη εκτέλεση της σύμβασης (561 ΑΚ) και μπορεί να συμβαδίσει με την αξίωση προς αντικατάσταση. [...] Επειδή διά της εφ’ ης εξεδόθη η εκκαλουμένη από 30.12.1999 αγωγής του, ως εκτιμάται, εξέθεσεν ότι την 19.12.1995 ηγόρασεν από τον εναγόμενον 590 χειμερινές κουβέρτες τύπου «καμηλό», οι οποίες συνεφωνήθη να έχουν τις εις την αγωγήν ιδιότητες, αντί συνολικού τιμήματος 7.335.000 δραχμών, πλέον του αναλογούντος φόρου προστιθεμένης αξίας, τον οποίον κατέβαλεν. Ότι μετά την τμηματική παραλαβήν των διεπιστώθη, ότι δεν έφεραν τις συμφωνηθείσες ιδιότητες, γεγονός, το οποίο, γνώριζε ο εναγόμενος. Ότι η αξία των άνω εμπορευμάτων χωρίς τις συμπεφωνημένες ιδιότητες ανήρχετο εις το ποσόν των 5.134.500 δραχμών και συνεπώς ότι το τίμημα πρέπει να μειωθή κατά 2.200.500 δρχ. Ότι ο ίδιος εζημιώθη από τη μεταπώλησίν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.