ΕφΠειρ 603/2012 [Σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2013, Φεβρουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Αγγλικός νόμος περί θαλάσσιας ασφάλισης της 21.12.1906. Έννοια ασφαλιζόμενης θαλάσσιας περιπέτειας. Αναγκαίος όρος κάθε σύμβασης θαλάσσιας ασφάλισης, ακόμη και αν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά, είναι η νομιμότητα της ναυτικής αποστολής. Η αθέτησή του ελευθερώνει τον ασφαλιστή. Έλλειψη νομιμότητας συνιστά και ο απόπλους χωρίς προηγούμενο έλεγχο των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου και άδεια απόπλου, εφόσον απαιτείται, της οικείας λιμενικής αρχής.Πρόεδρος Π. Τσαντεκίδου, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Λ. Μόρφης, Εφέτης Δικηγόροι Δ. Βούτσινος, Ι. Παντελίδης Διατάξεις: άρθρα 1, 3, 33, 41 ΜΙΑ [...] Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 33 και 41 του Αγγλικού Νόμου περί θαλασσίας ασφαλίσεως της 21ης Δεκεμβρίου 1906, κατά τις οποίες αντιστοίχως, «Συμβόλαιον θαλασσίας ασφαλίσεως είναι το συμβόλαιον, δι’ ου ο ασφαλιστής αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενον κατά τρόπον και καθ’ ο μέτρον συμφωνείται δι’ αυτού, εναντίον κινδύνων θαλάσσης, δηλονότι, των συναφών προς την θαλασσίαν περιπέτειαν κινδύνων», «1) Υπό τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, οιαδήποτε έννομος θαλασσία περιπέτεια δύναται να αποτελέση το αντικείμενον συμβολαίου θαλασσίας ασφαλίσεως. 2) Ειδικώτερον υπάρχει θαλασσία περιπέτεια εφ’ όσον: α. Πλοίον τι, εμπορεύματα ή ετέρα κινητά περιουσιακά στοιχεία εκτίθενται εις θαλασσίους κινδύνους. Η τοιαύτη περιουσία αναφέρεται εις τον παρόντα νόμον ως «ασφαλίσιμος περιουσία». Β. Η προσπόρισις ή απόκτησις ναύλου, κομίστρου,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.