ΕφΘεσ 1829/2009 [Επιταγή](σημ. Λ. Λεφάκης)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΠΙΤΑΓΗ. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από τον διαχειριστή ανώνυμης εταιρίας. Ευθύνονται εις ολόκληρον προς αποζημίωση του κομιστή το αρμόδιο όργανο που εξέδωσε την επιταγή εν γνώσει της ανεπάρκειας των διαθεσίμων κεφαλαίων και το νομικό πρόσωπο της εταιρίας.[ 11 ]. Για την ακάλυπτη επιταγή βλ. αντί πολλών Μάρκου Ι.Π., Δίκαιο Επιταγής, β’ έκδοση, Αθήνα, 1998, 291, Κιάντου - Παμπούκη Α., Δίκαιο Αξιογράφων, 5η έκδοση, 1997, 382, καθώς και ΑΠ 1415/1993 ΕλλΔνη 1994,734, ΑΠ 300/1992 ΠοινΧρ ΜΒ’,434, ΑΠ 1286/1992 ΠοινΧρ ΜΒ’,926, ΑΠ 799/1991 ΠοινΧρ ΜΑ’,1182, ΑΠ 1067/1990 ΠοινΧρ ΜΑ΄,333. [ 12 ]. Συνήθως, τα όργανα αυτά -εκτός από την υπογραφή τους- προσθέτουν στο σώμα του τίτλου και μία ορισμένη φράση δηλωτική της ιδιότητας υπό την οποία ενεργούν Βλ. ΕφΠειρ 1492/1988 ΝοΒ 37,105, ΠρΑθ 9253/1964 ΑρχΝ 16,150. Σε άλλες περιπτώσεις, η ενέργεια αυτή των καταστατικών οργάνων μπορεί να προκύπτει και σιωπηρά από τα συνοδεύοντα την επί του τίτλου υπογραφή περιστατικά. Βλ. Μάρκου Ι.Π., ό.π., 126 και την εκεί αναφερόμενη βιβλιογραφία. [ 13 ]. Πρβλ. τα άρθρα 79 Ν 5960/1933, 297, 298 και 914 ΑΚ. [ 14 ]. Βλ. και ΕφΑθ 12410/1990 ΕΕμπΔ 43,249, ΕφΑθ 3488/1980 ΝοΒ 29,110. [ 15 ]. ΕφΑθ 308/1998 ΔΕΕ 1998,304, ΕφΑθ 6989/1994 ΕΕμπΔ 1995,252, ΕφΑθ 6999/1990 ΕλλΔνη 31,1519, contra ΕφΘεσ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.