ΕφΑθ 2855/2008 [Σύμβαση εμπορικής διανομής]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/2009, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Π. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Π. Πετρόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι Ν. Αστεριάδης, Ν. Κωνσταντόπουλος Διατάξεις: άρθρα 648 επ., 713 επ. ΑΚ, 81 ΣυνθΕΚ, Καν(ΕΚ) 2790/1999 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Σύμβαση μεταξύ εταιρίας πετρελαιοειδών και αδειούχου πρατηριούχου υγρών καυσίμων. Περιεχόμενο σύμβασης και εφαρμοστέες διατάξεις. Διαφορές σύμβασης διανομής και σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Ρύθμιση συμβάσεων που περιέχουν όρους μη άσκησης ανταγωνισμού. Διαχρονικό δίκαιο. Καταγγελία διαρκούς ενοχικής σύμβασης ή σύμβασης διαδοχικών τμηματικών παροχών για σπουδαίο λόγο. Η σύμβαση λύεται και, εάν δεν ορίζεται άλλως, επέρχεται πλήρης απόσβεση της ενοχικής σχέσης και συνεπώς και της υποχρέωσης αποζημίωσης για το μέλλον. [...] Επειδή η σύμβασις την οποίαν συνάπτει η εταιρία πετρελαιοειδών και των συναφών προϊόντων με αδειούχον πρατηριούχον υγρών καυσίμων (κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 10, 15, 17, 18, 20 του ΠΔ 1224/1981, ως ισχύει, του ΒΔ 405/1970 διά τα εκτός σχεδίου πόλεως πρατήρια και το ΠΔ 5/1989 και του Ν 1571/1985) και διά της οποίας η πρώτη αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να τα προμηθεύη εις τον δεύτερον, ως μεταπωλητήν, είναι, ως προς την κυρίαν μορφήν αυτής, εμπορική σύμβασις αποκλειστικής διανομής. Η λεγόμενη σύμβασις εμπορικής διανομής είναι σύμβασις-πλαίσιον, συμφώνως προς την οποίαν ο παραγωγός υποχρεούται να πωλή εις τον αντισυμβαλλόμενόν του διανομέα τα προϊόντα του, ο τελευταίος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.