ΔΕΚ C-19/2007 απόφ. της 17.1.2008 [Εμπορικοί αντιπρόσωποι]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κληρονόμοι Paul Chevassus-Marche κατά Groupe Danone, Societe Kro beer brands SA (BKSA), Societe Evian eaux minerales d’Evian SA (SAEME) Διατάξεις: άρθρα 1, 4, 7, 10, 11 Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ. Οδηγία 86/653/ΕΟΚ. Προσέγγιση των νομοθεσιών. Δικαίωμα εμπορικού αντιπροσώπου, στον οποίο έχει ανατεθεί κάποιος γεωγραφικός τομέας, να λάβει προμήθεια. Δικαιοπραξίες συναπτόμενες χωρίς παρέμβαση του αντιπροσωπευομένου. Το Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) […] εκδίδει την ακόλουθη απόφαση 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 7 παρ. 2 της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18.12.1986, για τον συντονισμό των δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες) (ΕΕ L 382, σελ. 17, στο εξής: Οδηγία). 2. Το ερώτημα αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ των κληρονόμων του P. Chevassus-Marche και των εταιριών Groupe Danone, Kro beer brands SA, και Evian eaux minerales d’Evian SA, σχετικά με την καταβολή των προμηθειών τις οποίες οι εταιρίες αυτές φέρεται ότι όφειλαν στον P. Chevassus-Marche. Το νομικό πλαίσιο 3. Το άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας ορίζει τον εμπορικό αντιπρόσωπο ως «εκείνο[ν] στον οποίο, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται στο εξής «αντιπροσωπευόμενος», την πώληση ή την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.