ΕφΑθ 6743/2007 [ Προβληματικές επιχειρήσεις ]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ε. Τσουκαλάς, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Σ. Ζόμπολα, Εφέτης Δικηγόροι, Α. Ρήγας, Α. Αντωνοπούλου, Ε. Περούλη Διατάξεις: άρθρο 44 [παρ. 1] Ν 1892/1990 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Προϋποθέσεις σύναψης συμφωνίας κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 Ν 1892/1990. Ο περιορισμός των πιστωτών της μειοψηφίας, ιδιαίτερα όσων δεν μετείχαν στη συμφωνία και έχουν εμπράγματη ασφάλεια, σε ποσοστά σαφώς κατώτερα από εκείνα που θα τους εξασφάλιζε η αναγκαστική εκτέλεση, μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αποκρουστεί ως καταχρηστικός. [...] Κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν 1892/1990 συμφωνίες πιστωτών και επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται σε μια από τις περ. α΄ έως και δ΄ του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 1386/1983, που ρυθμίζουν ή περιορίζουν χρέη της επιχείρησης, δεσμεύουν όλους τους μη συμβεβλημένους πιστωτές (δημόσιο, ΙΚΑ, τράπεζες κ.λπ.) εφόσον α) οι συμβληθέντες πιστωτές εκπροσωπούν ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων, όπως οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα από την επιχείρηση βιβλία και στον ισολογισμό της τελευταίας πριν από τη σχετική συμφωνία εταιρικής χρήσης, β) συναινούν γραπτά εταίροι ή μέτοχοι στους οποίους ανήκει κατά πλειοψηφία το καταβεβλημένο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, γ) επικυρωθούν από το Εφετείο της έδρας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.